Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 146 - If two chords intersect within a circle, the product of the segments of one is equal to the product of the segments of the other.
Σελίδα 248 - A straight line perpendicular to one of two parallel planes is perpendicular to the other also.
Σελίδα 165 - The area of a rectangle is equal to the product of its base and altitude. 1\ u Hyp.
Σελίδα 303 - A cylinder is a solid bounded by a cylindrical surface and two parallel planes ; the bases of a cylinder are the parallel planes; and the lateral surface is the cylindrical surface.
Σελίδα 45 - ... the third side of the first is greater than the third side of the second.
Σελίδα 117 - In any proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes.
Σελίδα 29 - The median to the base of an isosceles triangle is perpendicular to the base.
Σελίδα 178 - The areas of two triangles which have an angle of the one equal to an angle of the other are to each other as the products of the sides including the equal angles.
Σελίδα 150 - In any triangle, the square of the side opposite an acute angle is equal to the sum of the squares of the other two sides diminished by twice the product of one of those sides and the projection of the other upon that side.
Σελίδα 148 - If, from a jwint without a circle, a tangent and a secant be drawn, the tangent is the mean proportional between the secant and UK external segment.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας