Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

G

22
NR

Gambetta Gold Mining Co. of California.
Garcia, Franco & Co

107
Garden Mountain Land Co
Gauley Hardwood Lumber Co.

8
Gay Mercantile Stock to

38
General Equipment and Improvement Co. 105
General Machine and Electric Co.
Georgia Standard Ochre Co., The
Georgia Bauxite and Mining Co.; increase
of capital stock..

116
German Anerican Building and Loan

Asso'n....
German-American Provision Co., The.
German Looking Glass Plate Co.; decrease
of capital stock.

125
German National Building and Loan

A-so’n of Pittsburgh, Pa., The. 123
Gilchrist Coal Co

56
Gilliam Automatic Window Blind Co., The 23
Girard Sanitary Product Co., The
Girard Stove & Foundry Co., The; char-

tered, 26; capital increased,
change of principal oflice..

121
Glady Fork Boom and Lumber Co..
Glenalum Cannel Coal Co.
Glen Alum Coal, Lumber and Mining Co., 27
Glen Jean Lumber Co.
Glenville Natural Gas and Oil Co., The.
Globe Building and Loan Co., charter and
law filed.

122
Globe Elevator l'o
Globe Mineral Wool Co.
Gold Hill Mining and Milling Co.
Gold Trust and Development Co.
Goodsell Co., E. L..
Gordon Steel Sweeping Co..
Governor Bradford Mining Co., The
Grace & Co., W. R.; name changed from

American Export Co., 119; of preferred
stock.

118
Grafton Rapid Transit Co., The.

113
Graham-Bluefield Electric Light Co... 41
Graham Bluefield Electric Light

and
Power Co.; law and charter

123
Graham Co., The D. F.

31
Graham Luinber ('o., law and charter filed 123
Graining Paper Manufacturing Co., The 97
Granite Pressed Brick Co..

98
Gravity Turntable Co.

30
Great Britain and Continental Printing
Telegraph Co.

55
Great Kanawha Falls Water-Power Elec-

trical Manufacturing Land and Co. 83
Greenlee & Forst Oil Co., The...

87
Greenpoint Optical Manufacturing Co. 2
Greenwood Lake Telephone and Telegraph
Co.

4
Greer & Laing.

90
Griffiths Manufacturing Co., The.

43
Guarantee Building, Loan and Invest-
ment Co

119
Guaranty Building, Loan and Invest-
ment Co....

58
Guardian Fire Insurance Co., The

51
Guerra Automatic Grip Co.; dissolved. 121
Guggenheim Smelting Co...

79
Guild Mineral Washer Co., The

56
Guyandotte Oil and Gas Co.; dissolved.. 121

[ocr errors]

117;

Harrison Telephone Co., The

60
Harrisville Gas and Oil Co..

109
Hartzell Handle Co

23
Harvey Coal and Coke Co.

25
Harvey, Hagen & Co

11
Havana City Railway Co.

96
Hawley Co., The

107
Health Magazine Co., The
Heathering, Sheir Co-Operative Glass Co.,

chartered, 57; name changed to The
Pultney Glass Co

119
He Biddle Railway (ar Electric Lighting
Co.

85
Helen Mining Co., change of principal
office

120
Hello Publishing Co.

44
Henry Oil and Gas Co., The.

52
Hickory Hill Coal and Coke Co.

51
Hidden Inhalant 10., The.

34
Highland Packing Co.

82
Hilldale Co

72
Hinkle & Gaither Agriculture Co., dis-
solved.

121
Hinkle and Gaither Agricultural Manu-
facturing Co.

20
Hollner Produce ('o.

86
lloge Company, The K.

55
Holly Club, The

25
Holly River Co.

15
Home Builders Building and Lắan Asso'n 74
Home Building and Loan Asso'n.

68
Home Dressed Beef Co..

11
Home Ice Machine Co., The.

78
Home Investment and Building Union,
The......

12
Ilome Oil Co.

71
Ilome Protective Building and Loan

Asso'n, of Peennsylvania, law and
charter filed

123
Homestead Building Asso’n, change of par
value of shares

125
Hotel Chamberling Co.

112
Howard's Telegraphic Mercantile Agency 44
Iloward, Charles, Wood: Vulcanizing and

Drying Co., increase of capital stock... 116
Hudson Land and Mining Co., The, law
and charter filed.

123
Huner Co., The John T
Hunter Steel Co., change of principal
office,

120
Huntington and Big Sandy Railroad Co.,
The, map and profile filed.

124
Huntington Contracting Co...
Huntington Glass Manufacturing Co.
IIuntington Guarantee Bond and Invest-

ment Co.
Huntington Steam Laundry
Huntington Timber Co.

112
Huntington Transfer Co.
Housekeeper Publishing Co..
Hutchinson Co., J. C.
Hydraulic Propulsion Co., The.
Hydraulic Train Brake Co., of West Va.,

The.
Hydromaze Co., The.
Hygienic Bottle Stopper Co.

[ocr errors]

I

H

Hackett Refrigerating Co.

15
Haller and Richards Co.

97
Halliwell Copper Co., The

113
Hamilton Lumber Co., The

57
Hampshire Publishing Co.

50
Hand & Barlow United Gold Mines and

Hydraulic Works, of Georgia, change
of principal office, etc

120
Harper's Ferry and Potomac Bridge Co..... 80

Iberia Spanish American Publishing Co., 95
Ibex Mine and Smelting Co., The.

112
Ida Gold Mining Co.

68
Imperial Electric Bell and Fire Alarm
Manufacturing Co., The.

98
Improvement, Loan and Building Asso’n,

of Martinsburg, West Va., increase of
capital stock

116
Inch Non-Corrosive Metal Co., The 107
Independent Brotherhood of Railroad
Trackmen of America, The.

93
Independent Brotherhood Society of Le-
high, Indian Territory.

35
Independent Publishing Co..

10

Indiana Telephone and Construction Co., 74
Indian Creek Coal and Transportation
Railroad ('o., The

11
Indian Ridge ('oal and (oke Co.

14
Industrial Savings and Loan Co., The, of

Syracuse, New York, charter and law
filed.......

123
Inter-Continental Construction ('o.

67
Inter-Mountain Publishing Co.

9
International and American National,

Fine and Useful, Art Exposition,
Paintings, Sculpture, Invention, De-
sign, Manufacture and Commercial In-
dustries, The; name changed from
Manufacturers, Merchants and Pro-

ducers' International Syndicate. 119
International Construction Co.

74
International Cooling Co.

27
International Freezer Co.

6
International Improved Window Co.. 89
International Law and Collection Co. 17
International Powder Co., The..

95
International Power Storage Co, The 107
International Sweeping Machine Co. 59
International Investigation and Guaran-

tee Co., change of name to The In-
vestment and Guarantee Co.

120
Inter-State Dental Manufacturing Co., Tbe 75
Inter-State Express Co.; name changed
from Eastern Express Co

118
Interstate Improvement Co., dissolved. 121
Interstate News Co.

38
Interstate Oil and Gas Co

101
Interstate Oil Refining and Color Co. 31
Interstate Saving and Loan Association. 88
Investment and Guarantee Co., The; name

changed from International Investiga-
tion and Guarantee Co.....

120
Investors Mutual Life Insurance Co. 72
Iron Car Co., The.

43
Iron Sulphide Co..

65
Ironton Door Co., The.

34
Irvine Co.,
The.

79

Kellogg Weldless Tube Co.; chartered,
101; capital increased.

118
Kennewegio., The

51
kenova Excelsior ('o.

21
henova Railway Co.
Renton Baking Powder (o

99
Kentucky Coal and Oil Co, The

105
keyser Electric Light Co.

83
keyser Milling Co., name changed from
L A. Rizer Milling Co

119
Keystone Coal and Coke Co., increase of
capital stock

117
Key Stone Fiber Co.
Keystone Investment Co., amendment to
charter

118
Keystone Laundry Co.

16
key West Cigar Co

91
Kidder Elevator Co., The.

103
Kinetoscope

76
King Fire Proof Baling Co., The.

47
Kingsley Co., J. E.

113
Knight and Couch Coal Co.

69
Knights of the Golden Rule. The.

91
koehler & Son Company, The D. M. 81
knox Creek Land and Coal (o

29
Kreel Piano Co., The, charter and law
filed

122
Kreps-Rathbone Lumber Co.

64
Kretol Manufacturing (o..

19
Kuphal Frigid Air and Ice Co...

39
Kuphal Refrigerating Co.

L

J

Jackson Co., Henry C.

93
Jacoby Co., S.

49
James Lumber Co.

6
James Sons Co., The William

110
Jarboe Paint and Iron Manufacturing Co.,
The

40
Jean Rubber Co

85
Johann Hoff.

116
Johnston Embossing Machine Co., The 32
Junction Iron Co., increase of capital
stock, 118; name changed,

120
Journal Printing and Publishing Co, The 17
Justin Projectile Co., The..

105
Jutte and Foley Co....

86

Lake Superior Consolidated Silver Co. 55
Lancaster Saving Fund Investment As-
so'n, The

80
La Paz Gold Mining Co.

70
Laughlin Junctin Steel Co.; dissolved 122
Laurel Fork and Red Creek Boom and
Lumber Co., The....

33
Laurel Fork Boom and Lumber Co.

27
Lawrence Electric Company.

28
Lerner Mining and Manufacturing Co.,
The.

S6
Lettuce Cream Co., The; chartered, 62;
capital increased

117
Liggett & Fife.
Lincoln National Building and Loan As.
so'n; charter and law filed

122
Lincoln News Publishing Co.

90
Linodyne Co., The
Litho-Carbon Rubber Co

57
Littl-field Building Co., The
Little Kanawha Transportation Co.. The;
change of principal oflice, &c.

120
Livingston Remedy Co.

6
Loch Lynn Heights Hotel Co.
Loeb Respirator Co., The.

65
Logan Coal and Lumber Co.

44
Logan Consolidated Coal Co.

96
London Novelty Co., The, of West Va.,
dissolved

121
Lone Star Club

72
Longfellow Mining and Milling Co

86
Long Island Telephone and Construction

Co.
Louisville Building Trust Co., charter and

law filed.
Loup Creek Land Co.
Lovell & Co., A
Lovell, A. K., Manufacturing Co., The.
Lynchburg Coal and Coke Co., increase of
capital stock.

116
Lynn Coal and Coke Co., The

92

[ocr errors]

K

Kanawha and New River Coal and Coke
Co..

99
Kanawha Gun and Rod Club.

56
Kanawha Improvement and Manufactur-
ing Co.

72
Kanawha Insurance Co., of America, The 109
Kanawha Manufacturing Co.

16
Kanawha Valley Building Association;
increase of number of shares

115
Karlanah Phosphate Co., name changed
from Phoenix Phosphate Co.

119
Kase Development Co.

105
Keeley Institute, The...

32
Keeley Institute Co..

13
Kelly Co, Horace R.

17
Kelley's Creek Coal Co., The.

110
Kelley's Creek Improvement Co.

86
Kelley's Creek Mammoth Splint Coal Co... 99

[blocks in formation]

Magdalena Navigation Co., The.

7
Magnolia Metal Co.

23
Maier Co., William S.

40
Manhattan Engraving and Printing Co.,
The

7
Manhattan Mercantile Co.

71
Manbattan Plate Glass Co.; decrease of
capital stock

125
Manhattan Uniform and Equipment Co... 76
Manning Opera House Co..

61
Manor Big Vein Coal Co.

39
Manufacturers Distilling Co.

59
Manufacturer's Finance & Trust Co;
change of principal office.

120
Manufacturers, Merchants and Producers

International Exposition Syndicate,
The; chartered 33; change of name to
The International and American
National, Fine and l’seful Art Expo-
sition, Paintings, Sculpture, Inven-
tion, Design, Manufacture and Com-
mercial industries.

119
Marietta and West Virginia Bridge Co.,
The

108
Marion County Creamery Co., The.

17
Marion County Fair Asso'n.

77
Maritime Coai Company, law and charter
filed

123
Marmet-Smith ('oal and Mining Co., The.. 37
Marquis Land Improvement Co.

73
Martinsburg Insurance Co.

37
Martinsburg Safe Deposit and Trust Co.,
The.

57
Masonic Mutual Savings and Loan Asso'n,

change of name from The First Na-
tional Masonic Savings and Loan
Asso'n,

119, 122
Massachusetts Canal Co.

113
Massachusetts Pulsion Telephone Co., dis-
solved

122
Massillon and Cleveland Coal Co., The.

84
Matewan Improvement Co..

23
Mayflower Gold Mine.

31
May Gold Mining Co., The.

107
May Oyster Co., The, chartered, 30; dis-
solved

121
Maxim Mining and Chemical 1 o.

82
Maxim Powder Manufacturing Co., The... 46
Melister Coal and Coke Co...

86
McCarty, A B , Bark Extract Co.
McCaslin Conveyor and Transfer Co... 18
McClure Limited, S. S., name changed
from McClure Publishing Co.

119
McClure Publishing 10., change name to
S. S McClure Limited.

119
McCormick Harvesting Machine Co., char-
ter and law filed.

123
McCurdy Lumber and Manufacturing Co.,
The.

51
McDonald Stone and Machine Co., The,

change of name to New England and
Western Granite Co.

119
McDowell Telephone Co., The.

94
McKeesport Lumber Co., The..

53
McKell ('oal and Coke Co..

41
Mees Bros. Lumber Co...

24
Meigs Railway Construction Co..

16
Meister's Band of Whe-ling West Va. 31
Mellon, W. L., Pipe Lines; chartered, 10;
law and charter filed.

122
Mercantile Club of Wheeling, The.

91
Mercantile Railway Building and Loan

Asso’n of Alexandria, Va., The; law
and charter filed.

123
Merchants' Credit Guaranty Co., The 25
Merchants Refrigerating and Ice Manu-
facturing Co.; dissolved

121
Metropolitan Building and Loan Asso'n,
The; charter and law filed..

123
Metallic Cigar Mold Co., The.

100
Metropolitan Consolidated Electric Co.
The.

58
Metropolitan Stock Exchange..

53
Metropolitan Water Co., The.

46

[ocr errors]

Metzerott Music Co.
Meyer & Hamilton Co., increase of capital

stock
Mexican Mining Co.
Mexican Union R. R. Co., The
Mica White Paint Co., The
Middle Fork Coal and Lumber ('o
Middle Mountain Boom and Lumber Co
Midvale-Goshen Coal Co., The.
Mill Creek Timber ('o., The.
Milwauke Harvester Co, law and charter

filed.
Mindrinetti Mining Co.
Miners and Mechanics Accident Insur-

ance Society, The
Miners Protective Asso'n.
Mingo Oil ('o., The.
Mining and Dredging Power Co., increase

of capital stock
Minnesota Silver Co.
Model Manufacturing Co., The..
Mohawk Electric Wood Manufacturing

Co.
Monarch Brick Works, The.
Monarch Engine Stop Co.
Monarch Elevator Co.
Monarch Gas and Oxygen Co.
Monometallic Gold Mining ('o.
Monroe Gas and Oil Co., The
Montana Gold and Silver Co., The; char-

tered, 46; increase of shares.
Mont Chateau l'o., The
Monterey Mineral Railway and Terminal

Co
Monumental Manufacturing Co.
Monumental Savings and Loan Associa-
tion, law and charter filed

123
Morgantown Glass (ompany, The.
Morgantown Planing Mill Co.
Morse Electric Economy Co., The.
Moshannon Coal Co, The; charter and law

filed
Mortgage and Commercial Guarantee Co 45
Mound City Brick Co., dissolved.
Moundsville Driving Park and Fair Asso-

ciation.
Moundsville Oil and Gas Company.
Moundsville Water Works Co., The
Mountain Home Company, The.
Mountain Lake Lumber Co.
Mountain State Fire Insurance Co.
Mountain State Gas Co.; new agreement. 118
Mountain State Business College.
Mount Clare Consolidated Coal and Coke

Company
Mt. Eve Granite Company
Mount View Cemetery Asso'n, The
Mundy Brothers Supply Co...
Murraysville Oil and Gas Co., The.
Mutual Benefit Stock and Grain Asso’n of

New York. The
Mutual Building Loan and Investment

Asso'n.
Mutual Consumers' Coal Co., The.
Mutual German Savings and Loan Asso'n;

law and charter filed.
Mutual Home and Savings Asso'n.
Mutual avestment Asso'n.
Mutual Investment Mining and Manufac-

turing Co., The..
Mutual Oil and Gas Co.
Mutual Reserve Contract Company
Mutual Stock and Grain Commission and

Trading Co., The.
Mutual Telephone Co.

*- - 42 - NT REG29 83 : 28 : ఆలు = aina :

N

Mational Agency Co., The

19
National Asphaltum and Oil Co., The 51
National Building and Loan Asso'n, The 69
National Capital Life Asso’n, amendment
to charter

118

[subsumed][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors]

运忍

[ocr errors]

Occidental and Oriental Tea Co.

52
Oceanic Coaling Co., The
Ocean Time Table Distributing Co. 111
Ohio and West Virginia Coal and Stone

Co
Ohio Auxiliary Fire Alarm Co., The, de-
crease of capital stock.

125
Orchilla Fertilizer Co

37
Ohio Hedge Fence Co., The.

106
Ohio River Oil Co
Ohio Valley Fire Association

62
Oil Well Supply Co , charter and law filed.. 122
Old Colony Security Co., The
Old Dominion Construction Co., The
Olds Hair Growing Co., The L C.

98
Otto Coke and Chemical Co., The.
Oyhee Gold Mining Co, The.

100

[ocr errors]

P.

National Capital Saving and Loan Asso'n. 95
National Distilling Co., The

55
National Electric Car Lighting Co, The-
National Fraternal Union, The, charter
and law filed

122
National Guarantee Co

54
National Homeopathic Medical Co., The, 35
National Hygienic Manufacturing Co.,

name changed from Alumnia Phos-
phate Mfg to...

119
National Indemnity and Dividend Asso'n,
The

6
National Improvement Co., change of
principal office

120
National Investment Co, The
National Inventors Asso'n, The

36
National Light and Construction Co

12
National Loan and Investment Co., The,

charter and law filed
National Loan and Refunding Co., The.
National Mahogany and Cedar Co
National Medicine Co., The.
National Milk and Fruit Preserving Jar
Co., The

99
National Mutual Aid Society of America. 60
National Patent Exchange, The
National Perfect Combustion Power Co.,

The.
National Perfect Combustion Steam Heat-

ing and House Furnace Co., The..
National Protection Co
National Publishing Co, The
National Safety Scaffold Co, The.
National Supply Co., The
National Syndicate Co
National Underwriter Co.
National Water Works and Construction
Co., The..

112
Nease Co., The H. G
Newark Flour and Feed Mill Co., The
Newark Telephone Co, The

110
New Cumberland Branch of the Pitts-

burgh Cincinnatti, Chicago and St:
Louis Railway Co., map and profile
filed

124
New England and Western Granite Co.;

name changed from the McDon Stone
and Machine Co.

119
New llaven Tow Boat Co., The

89
New Martinsville and Mannington Tel-
ephone Co....

110
New Martinsville Natural Gas Co..

111
Nevada City and Grass Valley Tunnel Co 53
Nevada County Gold Co.

67
Newton Rubber Works, The.

36
New York and London Alkaloid

and
Chemical Co., The

35
New York and New Jersey Lumber (0. 53
New York and West Virginia Coal and

Iron Co.
New York Bottle Cap and Machine Co.
New York Co., The..
New York Construction and Tramway Co.
New York Gas Improvement Co., The.
New York Gas Mixer and Atomizer Co.,

The.
New York Graphite and Supply Co
New York Medicinal Tablet Co., The.
Niagara Gas Saving Co.
Niagara Stationery Co.

107
Nicola Brothers Co.
Nicola Lumber ('o
Niles Advertising Agency, S R.
Niswander Hardware Co.
Nonpareil Electric Co.
Noonday Mining Co.
Norfolk & Western R. R. ('o., The; in-

crease of stock, etc., 117; maps and

profiles of several branches filed. 121
Normandy Gold Mines

102
Norristown Range Boiler Works

91
North American and Brazil Mail Steam-
ship Co.

111
North Branch Coal and Coke Co..

23

122
28

Paint Creek Boom and Driving Co.

27
Palatine Improvement Co., dissolved, The 122
Palatine Oil and Gas Co.

97
Pall Mall Electric Association, The.

39
Pall-American Coupon Investment Co.,
The.

65
Pan American Powder Co., The

85
Pan-American Syndicate Co, The.

101
Pap-Colorado Electric Co.

45
Panther Creek Land and Coal Co.

29
Panther Fork Railroad Co

22
Panther Mountain Coal and Coke Co., in-
crease of capital stock.

115
Panther Lumber Co

85
Pareida Paper Co.

34
Paris Cloak and Suit Co., dissolved.

12
Parkersburg Chair and Furniture Co., in-
crease of number of shares.

115
Parkersburg Engine and Foundry Co...... 17
Parkersburg Gas and Electric Co.

13
Parkersburg Insurance Co., The, dis-

solved.
Parkersburg Land and Loan Co.....
Parkersbury Supply and Plumbing Co.,
The

52
Parkersburg Transfer Co., The, increase

of capital stock.
Parrish & Bingham Co., The.
Parsons Building and Improvement Co.,

34
Parsons Electric Light Co.

47
Patent Silver Manufacturing Co., The.
Patterson and Reisinger Coal Co...

88
Patuxent Canning Co., The.

82
Payette Valley Irrigation Co.

33
Peerless Specialty Co.,
Pendleton Mannfacturing Co.
Peninsular Construction Co., The.
Peninsula Water Co.
Pennsylvania Co, to Preserve Wood from
Decay, The

9
Pennsylvania Plaster Co.

52
Peoples Bank Co., The.

30
Peoples Bank of Bluefield, West Virginia 58
Peoples Gem Co.

51
Peoples Mutual Building and Loan Asso-
ciation, The

36
People's Savings and Profit Sharing Co,
The..

20

115
96

The.......

లాలని అలంజాలు :-

109

76
119
98

[ocr errors]
[ocr errors]

People's Telephone and Construction Co 75
People's Telephone Co., The.

111
Pfaff Brewing Co., H. & J..

40
Philadelphia Brokerage Co., The

24
Philadelphia Fertilizer Co., The.

38
Phoenix Fire Proof Paint Co.

9
Phoenix Foundry and Manufacturing Co 92
Phoenix Interior Telephone Co.

106
Phoenix Investment Co., chartered, 46;

name changed to Commonwealth Fi-
nancial Co.

119
Phoenix Lithograpic Plate Co.

68
Phoenix Phosphate Co., change of name
to Karianah Phosphate Co.

119
Phoenix Telephone Co., The.

92
Phosphatine Nerve Food Co.

24
Pickens & Webster Springs R. R. Co., The 111
Pierce Co, The E. S.

8
Piercefield Paper and Mining Co., The 80
Pine Bluff Water, Gas and Electric Light
Co...

21
Piney R. R. Co., The, chartered, 6; map,
etc., filed

121
Pinnickinnick Coal Co

96
Piqua Ice Manufacturing and Cold Stor-
age Co., The.

105
Pittsburgh, Cincinnati, Chicago and St.

Louis Railway Co., map and profile
filed

124
Pittsburgh & Cincinnati Packet Co..

26
Pittsburgh & Conueart Dock Co., The. 5
Pittsburgh and Ohio Coal Co., The

103
Pittsburgh and Oregon Kolin Co.

97
Pittsburg Gas and Oil Producing i o., The.. 108
Plumbers Supplies Manufacturing Co., The 102
Pneumatic Steel Warehouse Co.

99
Pneumatic Tool and Machine Co., The. 88
Poca River Boom Co.

9
Pocatalico Boom and Lumber Co.

10
Ponupo Mining and Transportation Co.,

The; chartered, 58; shares increased. 125
Pooley Patent Desk Slide Co.

19
Porter Boom and Lumber Co.

65
Porter Co., The John; change of name to
Mack Manufacturing Co...

119
Porter Standard Motor Co.

80
Portland and Columbia River Construc-
tion Co., of Oregon, The.

27
Potomac Coal and Coke Co..

51
Potomac Short Line R. R. Co.

11
Potter Parlin Co., The.

92
Potts Valley Furnace and mining Co. 51
Powellton Tow-Boat Co..

11
Press-Button Knife Co., The.

76
Printing Telegraph Co., The.

42
Provident Savings and Loan Assoʻn.

60
Pultney Glass Co., The; name changed

from Heathering, Shier Co-Operative
Glass Co..

119
Pure Aluminium and Chemical Co, The 47
Putnam County Publishing Co., The... 45

Red Cloud Mining Co., The

61
Red Star Shoe Co., dissolved.

121
Reiners, H. & II

18
Republic Elevator Co..

88
Revenue Gold Mining Co., The.

92
Review of Reviews Co., decrease of par
value of shares

125
Richtield Construction Co.

87
Richmoud and Zaccatecas Gold Mining

43
Richmond Hotel Co., The.

76
Rico Townsite Mining Co

12
Ripley Brick and Tile Co.

23
Ripley Merchandise Co., The

21
River Gas Co., The.

73
Riverside Cement Co.

102
Riverside Coal Co.

5
Riverside Sierra Co...

41
Rizer Milling Co.; change of name to
Keyser Milling Co., L. A

119
Roane County Co-Operative Asso'n. 20
Roaring Creek and Belington Railroad
Co....

46
Roaring Creek and Charleston R. R. Co... 17
Roaring Creek Coal and Coke co..

29
Roaring Creek Coal and Development Co.
The.

96
Robert Morris Land Co.

50
Roberts Co

26
Robinson Brewing Co.

44
Rock Island Fruit Express.

21
Rocky Point Turnpike Co ; charter ex-
tended.

121
Rogers Statuary Co., The.

89
Ronceverte and Lewisburg R. R. Co.

10
Ronceverte Oil Co..

41
Rothwell Coal Co.

27
Royal Salt Co., The

78
Russ Carr Fender Co

52
Russel Bating and Tanning Co; change of
principal office, &c...

120
Russell, Russel & Co.
Russian American Manufacturing Co. 92

40

S

26

Q.

Safety Clutch Brake Co

64
St. Lawrence River Power Co...

60
St. Vrain Water and Power Co., The.

31
San Carlos Construction Co., The..

108
Sand Stone Boom and Manufacturing Co.. 68
Sandusky Portland Cement Co., increase
of capital stock.

117
Sanitary Product Co.. The
Sanitation and Fertilizer Co., The

73
Santa Rosa Land and Improvement Co. 108
Santiago Mining and Manufacturing Co... 93
Satler Lumber Co., L. L

76
Savage Repeating Arms Co.

69
Saving and Loan Building Asso'n

10
Saving Investment Co., The

41
Schenley Riding Academy, The...

100
Schirmer, G

22
Schloss Co., The N. J.

109
Schmulbach Brewing Co., capital
creased, 117; charter extended

124
School Street Loan Co..

48
Schrade & Hall Co., dissolved.

122
Scott Manufacturing Co.; chartered, 103;
capital increased.

118
Seal Glass Mandolin Co., The.

77
Security Bond Co., The; name changed
from Fidelity Investment Guaranty

119
Seligman Co, The J

13
Seminole Consolidated Gold Mining Co.. 87
Sharp Cash Recorder Co..

62
Sheridan Steel Wheel Co.

14
Sichel Co., The Julius.

11
Siegel Brothers

27
Signal and Control Co., The..

94
Silexite Co., The.

109
Siskiyou Placer Mining Co., The.......... 96

Queen Knitting Co.; dissolved.

121
Quick Shifting Carriage and Wagon Shaft
Coupling Co., The

59
Quinby, Hutchinson Publishing Co., The 55
Quinnimont Coal Co...

88

in-

R.

30

Co....

78
25

Railroad Dumping Car Co., The.
Railway Advertising Co...
Railway Union Hospital Assoʻn.
Raleigh Coal Co...
Randolph Coal and Coke Co
Randolph County and Agriculture and

Fair Asso'n
Raven Gold Mining Co., The.
Read Co., D. W. R.
Red Cloud Gold Mining Co.....

సరిత -జలులు

49
70

42

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »