Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

APPENDIX.

We also take this opportunity of submitting to the consideration of our readers a few additions to our remarks on the three tragedies of Euripides edited by Markland, and of correcting some errors which we have detected in the review of that publication which appeared in our last number.

SUPPLICES.

V.21. So Phæn. 1692. Τώδ ̓ ἐκτάδην σοι κεῖσθον ἀλλήλοιν πέλας.

V. 87. We now preter, Τίνων γόον τ ̓ ἤκουσα, both as nearer to the common reading, and as a better reading in other respects.

V. 120. Τούτους θανόντας ἦλθον ἐξαιτῶν πόλιν. Read, ἐξαιτῶν πάλιν. Se Esch. Suppl. 345. Αὐτοῦσι μὴ ἐκδῷς (or μὴ ἐκδοὺς) παισὶν Αἰγύπτου πάλινο

V. 220. Our remark on this passage, although very just, is not original. The substance of it may be collected from Markland's commentary. The same observation applies to our remarks on vv. 258, 732, and perhaps on some other passages.

- V.273. Τέκνων τε θνατῶν κομίσαι δέμας, ὦ μελέα 'γώ. Τέκνων τεθνέωτων Marklandus, τεθναότων Musgravius. G. Euripides, to the best of our recollection, does not use either τεθνεώς or τεθναώς. In the present passage, we suspect that he wrote, Τέκνων δμαθέντων. Δμαθεὶς siguifies killed or dead. See Alc. 125. Iph. T. 199, 229. Tro. 175.

V. 408. Τὸ πλεῖον. Compare v. 379. See also Porson ad Phan. 612. V. 453. Τερπνὰς τυράννοις ἡδονας, ὅταν θέλῃ, Δάκρυα δ ̓ ἑτοιμάζουσι. Idem ac si scripsisset, Δάκρυα δὲ τοῖς γονευσι, καὶ τοῖς τεκοῦσι. Μ. We read, Δάκρυα δὲ τοῖς διδοῦσι. Διδόναι is a very common word for giving daughters either in marriage or concubinage.

V. 642. Read with Markland, Τήν τ ̓ ἀμφὶ Θησέως πρᾶξιν. So Æsch. Prom. 701. Τὸν ἀμφ' ἑαυτῆς ἆθλον ἐξηγουμένης.

V. 1077. Μετέλαχες τύχας Οἰδιπόδα, γέρον, Μέρος, καὶ σὺ [καὶ] πόλις ἐμοὶ τλάμων. We have added a syllable on account of the metre.

V. 1097. Read: Ἢ πρὸς μέλαθρα τοῦδε Καπανέως μόλω, Ἥδιστα πρίν γ ̓ ἰδεῖν, ὅτ ̓ ἦν παῖς ἥδε μοι, (Αλλ ̓ οὐκέτ ̓ ἐστὶν) ἥ γ ̓ ἐμὴν γενειάδα Προσήγετ ̓ ἀεὶ στόματι, καὶ κάρα τόδε Κατεῖχε χειροῖν; Formerly delightful to behold.

V. 1148. Αλις ἀλγέων πάρεστί μου. Pro πάρεστί μοι codd. A. B. μου πάρεστι. M. This variety leads us to suppose, that μοι is an interpolation. Read, Αλις τῶνδ ̓ ἀλγέων πάρεστι. So v. 80. Θανοῦσα τῶνδ' ἀλγίων λαθοίμαν. Hippol. 366. ̓͂Ω τάλαινα τῶνδ ̓ ἀλγέων. Add. Tro. 579.

V. 1221. In our remark on this passage (p. 455, 1. 5) ἔφυσε is a slip pen for ἔσπειρε. In the same page read ὄφελε, ὤφελε and "Ωφελε.

of the

IPHIGENIA IN AULIDE.

V. 99. ἔπεμψα πρὸς δάμαρτα τὴν ἐμὴν, Πέμπειν ̓Αχιλλεῖ θυγατέρ ̓ ὡς γαμουμένην. Markland proposes στέλλειν instead of πέμπειν. The poet certainly wrote ἄγειν. The common reading was caused by ἔπεμψα in the preceding verse. A few examples will sufficiently elucidate this matter. Soph. Αj. 330. Φίλων γὰρ οἱ τοιοίδε νικῶνται λόγοις. Every MS. of Sophocles, and every edition prior to that of Brunck, reads νικῶνται Φίλος.

P 3

φίλοι. Eurip. Suppl. 649. παρὼν γὰρ τοὺς ἀπόντας εὐφρανεῖς. All the MSS. read τοὺς παρόντας. Ion. 1553. Μὴ φεύγετ ̓. οὐ γὰρ πολεμίαν με λεύσσετε. So we venture to read on conjecture. The common reading is με φεύγετε. Herc. 548. Κόσμος δὲ πέπλων είς ὅδε νερτέροις πρέπων; The old editions read νερτέροις πέπλων. In a passage from an ancient grammarian quoted by Mr. Gaisford in the work before us, (part 1, p. 75,) we find the following words, Οἱ δὲ Ταραντῖνοι ἄποικοί εἰσι τῶν Ταραντίνων. The last word, as Mr. Gaisford observes, is a slip of the pen for Λακεδαιμονίων.

V.382. Τίς ἀδικεῖ σε; τοῦ κέχρησαι; λέκτρ ̓ ἐρᾶς χρηστὰ λαβεῖν. Mr. Gaisford has received into the text the emendation of Heath, λέκτρα χρήστ ̓ ἐρᾷς λαβεῖν. We feel no doubt that the poet wrote, λέκτρ ̓ ἐρᾷς χρηστῆς λαβεῖν. So Fragm. Inc. 157. Ὁ μὲν γὰρ ἄλλης λέκτρον ἱμείρει λαβεν. Γυναικὸς is understood in both verses.

V. 603. Ποῦ τοὺς Φρύγας λέγουσιν φκίσθαι, πάτερ. Read τῶ γῆς without

the article.

V. 796. Ὡς ἔτυχε Λήδ' ὄρνιθι πταμένῳ. Perhaps, Ὡς ἔτεκε Λήδα σ ̓ ὄρνιθε πταμένῳ (or πετομένῳ). See the notes on this passage.

V. 1144. Ἰδού, σιωπῶ. τὸ γὰρ ἀναίσχυντόν με δεῖ, Ψευδῆ λέγοντα, προσλαβεῖν τῇ ξυμφορᾷ. Read interrogatively, τὸ γὰρ ἀναίσχυντον τί δεῖ. [hy shuld I add falsehood to my other evils?

Th

V. 1359. ΑΧ. Εἰσορᾷς τεύχη φέροντας τούσδ ̓; ΚΛ. ὅναιο τῶν φρενῶν. ΑΧ. ̓Αλλ ̓ ὀνησόμεσθα. ΚΛ. παῖς ἄρ ̓ οὐκέτι σφαγήσεται; We read without hesitation, ̓Αλλ' ὀνήσομεν σέ.

IPHIGENIA IN TAURIS.

V. 194. 'Εξ ἕδρας, out of its place, Bacch. 926, 929.

V. 400. Καὶ δονακόχλια λιπόντες Ευρώταν. Analogy seems to require that we should read δονακόχλοον.

V. 650. ̓́Αζηλα τοῖς φίλοισι, θνησκόντων φίλων. Read, "Αζηλα τάδε φίλοισι. V. 720. After all, the true reading appears to be, καίπερ ἐγγὺς ἑστῶτος φόνου. If this reading had occurred to us earlier, we might have spared our long remark on this passage. In the quotation from Aristophanes, we now suspect δεομένω to be the accusative.

V. 938. We now prefer, Τί χρῆμα δρᾶσαι. So Ion. 1317. ΠΥ. Ἐνθύμιόν μοι τόδε τίθησι Λοξίας. ΙΩ. Τί χρῆμα δράσειν, λέγε. πέραινε σοὺς λόγους. Here δρᾶσαι, which is proposed by Musgrave, is absolutely necessary.

Before we take our final leave of Jeremiah Markland, we think proper to mention, that if the reader is desirous of obtaining information respecting his life, writings and opinions, Mr. Nichols's 4 Literary Anecdotes of the Eighteenth Century' may be consulted with more advantage than any other book with which we are acquainted. To the fourth volume of that work is prefixed a portrait of Markland, engraved, as we infer from the dazzling magnificence of the apparel, from a picture painted before Markland took orders. It is the fashion to censure the foppery of our officers of dragoons. We believe that few of them would burn for so much as this shy scholar, if he actually wore the clothes in which the painter has represented him.

A Note on the submuriate of Lead in our next.

NEW

NEW PUBLICATIONS.

AGRICULTURE.

HORTUS Siccus Gramineus; or, a collection of dried Specimens of British Grasses, with botanical Illustrations. By Wm. Salisbury. Folio. 31. 3s.

A Practical Treatise on the parturition of the Cow, or the extraction of the Calf, and on the diseases of heat Cattle in general. By J. Skellett. Royal 8vo. 21s.

General View of the Agriculture, State of Property, and Improvements, in the County of Dumfries. By D. Singer. 8vo.

18s.

On Draining Fens. By J. Walker. 8vo. 1s. 6d.

A General View of the Agriculture of the County of Caithness. By J. Henderson. 8vo.

ANTIQUITIES.

The Border Antiquities of England and Scotland delineated. Part I. 10s. 6d. large paper, 16s.

ARCHITECTURE.

A compendious Description of a Design for the intended third Theatre in the metropolis. By George Wyatt, F.A.S. architect. 4to.

12s.

BIOGRAPHY.

The Lives of the Puritans, containing a Biographical Account of those Divines who distinguished themselves in the cause of Religious Liberty from the Reformation under Queen Elizabeth to the Act of Uniformity in 1662. By the Rev. B. Brook, of Tutbury. In 3 vols. 8vo. In the Press.

*

* *This Work will comprize a regular series of the History of Nonconformists during the period of one hundred years, without at all interfering with any publication yet extant, but form a comprehensive appendage to Neal's History of the Puritans, and Palmer's Nonconformist's Memorial, including a Register of those Nonconformist Divines who died previous to the Act of Uniformity. The materials of this work are wholly collected from faithful historical records, and numerous MS. documents, which will present to the public a very large selection of interesting and curious information never before printed.

Literary Anecdotes of the 18th Century; comprising Biographical Anecdotes of William Bowyer, printer, F. S. A. and many of his learned Friends; an incidental View of the Progress and Advancement of Literature in this Kingdom during the last Century; and Biographical Anecdotes of a considerable number of eminent Writers and ingenious Artists. By John Nichols, F. S. A, In six large volumes, 8vo. illustrated with 15 Portraits. 61. 6s.

Substance of a Conversation with John Bellingham, the Assassin of the Right Hon. Spencer Perceval. By J. Wilson. 8vo. 2s.

Select Remains of the late E. White, of Chester; with Memoirs of his Life. By J. Fletcher, A. M. and a Preface by the Rev. W. B. Collyer, D.D. 5s. 6d. and 8s.

Memoirs of the late Rev. T. Lindsey, M. A. including a Brief Analysis of his Works. By the Rev. W. Belsham. 8vo. 14s.

Life and Administration of Cardinal Wolsey. By I. Galt. 4to. 21. Es. or royal 4to. 31. 3s.

Memoirs of the Margravine of Bareith, sister of Frederick the Great. Written by Herself. 2 vols. 8vo. 11. 1s.

P 4

Campbell's

Campbell's Lives of the Admirals. By Henry Redhead Yorke, Esq. Vol. II. 12s. fine 18s.

CHEMISTRY AND MINERALOGY.

The Modern Hermes, or Experiments and Observations on different methods of combining quicksilver with acids. By Robert Scott, Esq. 8vo. 5s. Elements of Chemical Philosophy. By Sir H. Davy. Part I. Vol. I. 8vo. 18s. Mineralogy of Derbyshire. 4to. 21. 2s.

Supplement to the Second Edition of a System of Chemistry. By J. Murray. 4s.

CLASSICAL LITERATURE.

Classical and Biblical Recreations, containing a Commentary, critical and explanatory, on the Germany of Tacitus; remarks on the Hippolytus and the Prometheus; strictures on the editions of Professor Monk and Mr. Blomfield. By E. H. Barker, Esq. Trin. Coll. Camb. 8s. 6d. in boards. Vol. I.

Euripidis Tragoediae Viginti, cum Variis Lectionibus; à J. Barnes. 6 vols.

32mo. 11. 4s.

Brotier's Tacitus, combining the advantages of the Paris and Edinburgh editions. With a selection of notes from all the commentators on Tacitus subsequent to the Edinburgh edition: the literaria notitia, and politica, the French passages translated, and the Roman money turned into English. Edited and printed by Mr. A. Valpy. 5 vols. 8vo. Boards 41. 4s. Royal 8vo. writing paper, 61. 6s.

Porsoni Adversaria, Notæ et Emendationes, ed. a J. H. Monk, A. M. et C. J. Blomfield, A. M. 8vo. 25s. Royal 8ro. 31. Ss.

COMMERCE.

The Right of every British Merchant to trade within the Geographical Limits defined by the Charter of the East India Company, vindicated. By Thomas Lee. 8vo. 2s. 6d.

The Speech of Henry Brougham, Esq. M. P. in the House of Commons, on the present state of commerce and manufactures. From a Report taken in short-hand. 2s. 6d

Observations on the Expediency of Ship-Building at Bombay. By William Taylor Money. 8vo. 3s. 6d.

CRITICISM.

A Critique on the Poems of Robert Burns. 8vo. 10s. 6d.

DRAMA.

The Mantuan Rivals, a Comedy; and Henry the Seventh, an historical Tragedy. By J. Chenevix, Esq. 8vo. 8s.

Sons of Erin, or Modern Sentiment, a Comedy. By Mrs. Lefanu. 8vo. 2s. 6d. Aphorisms from Shakespeare, arranged according to his Plays, &c. with a preface and notes, numerical references to each subject, and a copious Index. By Capel Lofft, Esq. 18mo. 7s. boards.

Prabod'h Chandro'daya; or the Moon of Intellect, an allegorical drama; and Atma Bod'h; or the Knowledge of Spirit. Translated from the Sanscrit aud Pracrit. By J. Taylor, M. D. Member of the Asiatic Society, and of the Literary Society, Bombay. 8vo. 3s. 6d.

The English Drama purified; being a Specimen of Select Plays, in which all the passages that have appeared to the editor to be objectionable in point of morality are omitted or altered. With prefaces and notes. By James Plumptre, D. D. 3 vols. 12mo. 11. 7s.

EDUCATION.

Observations on the Choice of a School. By the Rev. Charles Lloyd, LL. D. 5s.

Observations

Observations on the most important subjects of Education, containing many useful hints to Mothers, but chiefly intended for private Governesses. 12mo. 5s. 6d.

An Introduction to French Grammar; particularly adapted for those that are not acquainted with the Rudiments of Grammar, and calculated to facilitate to beginners the Study of the first principles of the French Tongue. By D. St. Quentin, M. D. Third edition improved. 2s. 6d. bound.

The First French Book, or simple Spelling Book and brief Vocabulary of important words. By M. L'Abbé Bossut.

1s.

A Companion to the Telescope. Royal 8vo. 6s.

Introduction to Practical Arithmetic, wherein Solutions by Cancelling are more generally adopted than have hitherto been. By W. Aylmer. Ss. 6d.

Thoughts on Education, in two Parts. By J. Semple. 12mo. 7s.

Dialogues on the Microscope. By J. Joyce. 2 vols. 18mo. 7s. half-bound. Young Traveller, or Adventures of Etienne in Search of his Father. By J. Hoare. 18mo. 2s.

Abregé de l'Histoire de Gil Blas de Santillane de M. Le Sage. By M. Wanostrocht. 6s.

The Village School improved; or the new System of Education practically explained, and adapted to the case of country parishes. By John Poole, M.A. 3s.

GEOGRAPHY.

Account of the Gold Coast of Africa, with a Brief History of the African Company. By J. Meredith. 8vo. 9s.

Account of the Islands of Walcheren and South Beveland. By W. Hargroves. 4to. 15s.

A Compendious System of Modern Geography, Historical, Physical, Political, and Descriptive. By John Myers. 8vo. with 18 maps. 12s.

A Commercial View and Geographical Sketch of the Brazils in South America, and of the Island of Madeira. By T. Ashe, Esq. 8vo. 7s. 6d.

HERALDRY.

Collins's Peerage of England, Genealogical, Biographical, and Historical, greatly augmented, and continued to the present time. By Sir E. Brydges, K. J. 9 vols. 8vo. 91. 9s.

HISTORY.

Interesting Official Documents relating to the United Provinces of Venezuela. 8vo. 8s.

The Royal Pedigree of His Majesty George III. from Egbert, first sole Monarch of England. Compiled by R. Wewitzer.

5s.

A Chronological Abridgment of the History of Great Britain. In four large octavo volumes, with genealogical and political tables. By Ant. Fr. Bertrand de Molville. 4 vols. 8vo. 21. 10s.

The History of the Waldenses; connected with a Sketch of the Christian Church from the Birth of Christ to the Eighteenth Century. By William Jones. 8vo. 12s. fine paper 15s.

A Translation of the Record called Domesday. By the Rev. J. Bawdwen.

4to.

21s.

LAW.

A Vindication of the Law of England; shewing that the Levying of Distress for Rent by Middle-Men, or Derivative Landlords, is illegal. By U. O'Dedy, Esq. 8vo. 3s. 6d.

A Practical Treatise on the Law relative to Apprentices and Journeymen, and to exercising Trades. By J. Chitty, Esq. 8vo. 7s. 6d.

An Abridgment of Penal Statutes. The fourth edition, with additions.

By

Sir

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »