Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

540

127
853

10
444
549
477

63
105
117

3

381

157

100

667

411

165

445

390

226

365

125

328

617

477

237

421

118

578

434

531
208
419
271
272

7
384

40
388

64
592
332
255
471
218
196

40

466

233

470

173

540

[ocr errors]

PAGE

585

224

193

59

351
30
25
18
525
396

45

582

180

206

254

442

B.

Hood

A. Smith

J. G. Whittier

Houe.

Campbell

Gassaway.

Symonds

Å. T. De Vere
Beattie
Dryden.
Keats
Clough
Thaxter
B. Taylor
Osgood
Whitney
S. 7. Coleridge
A. T. De Vere
Sigourney
Lanier
Bradley
Norton
Thomson

Bryant

Crabbe

Herbert

Allston

Tennyson

Scott

ITemans.

8. T. Coleridge

Tennyson

Wolfe
Halleck
E. D. Proctor
Byron
Hayne
Laighton

284
504
642
289
114
229
558
186

34

206

312

131

590

566

403

637

136
185
500
329

52
397
503

72
170
265

19

584

478

260

186

577

665

249

446

103

256

324

C.

Calling the Dead
Calm and Tempest at Night on Lake Leman
Calon on the Bosom of our God.
Cato's Soliloquy

8. M. B. Piatt
Byron
Hemans
Addison

421
101
263

4

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »