Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 133 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt...
Σελίδα 109 - A Fraction is one or more of the equal parts into which a unit is divided.
Σελίδα 125 - TROY WEIGHT. 24 grains (gr.) = 1 pennyweight (pwt.). 20 pennyweights = 1 ounce (oz.). 12 ounces = 1 pound (lb.). 351. Apothecaries' weight is used in mixing medicines and in selling them at retail. APOTHECARIES
Σελίδα 26 - ... and 4 are 9 6 and 4 are 10 7 and 4 are 11 8 and 4 are 12 5 and 5 are 10 6 and 5 are 11 7 and 5 are 12 8 and 5 are 13 5 and 6 are 11 6 and 6 are 12 7 and 6 are 13 8 and 6 are 14 5 and 7 are 12 6 and 7 are 13 7 and 7 are 14 8 and 7 are 15 5 and 8 are 13 6 and 8 are 14 7...
Σελίδα 124 - TABLE. 4 farthings (far.) equal 1 penny, d. 12 pence . . . "1 shilling, s. 20 shillings . . "1 pound or sovereign, £. 21 shillings . . "1 guinea, . . . G.
Σελίδα 140 - The terms folio, quarto, octavo, duodecimo, etc., indicate the number of leaves into which a sheet of paper is folded. A sheet folded in 2 leaves is called a Folio.
Σελίδα 68 - ... time. 5 in 10 2 times. 5 in 15 3 times. 5 in 20 4 times. 5 in 25 5 times. 5 in 30 6 times. 5 in 35 7 times. 5 in 40 8 times. 5 in 45 9 times. 5 in 50 10 times.
Σελίδα 53 - A traveler paid 4 dollars a day for hoard at a hotel : how much did he pay for 7 days ? 3. In 1 yard there are 3 feet: how many feet are there in 7 yards ? 4. At five dollars a gallon, what will 7 gallons of port wine come to ? 5. If a man walks 6 miles an hour, how far will he walk in 7 hours ? 6. What will 7 quarts of milk cost, at 8 cents a quart ? 7. At 9 dollars each, what will 7 tables cost ? 8. If 1 horse eats ю quarts of oats in a day, how much will 7 horses eat?
Σελίδα 67 - ... 4 in 4 1 time. 4 in 8 2 times. 4 in 12 3 times. 4 in 16 4 times. 4 in 20 5 times. 4 in 24 6 times. 4 in 28 7 times. 4 in 32 8 times.
Σελίδα 132 - Dry Measure is used in measuring such dry articles as grain, fruit, roots, coal, etc. Table. 2 pints (pt.) are 1 quart, qt. 8 quarts, 1 peck, pk. 4 pecks, 1 bushel, bu. A gallon, or 4 quarts, Dry Measure, contains 268^ cubic inches, and a bushel, 2150^,, cubic inches.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας