Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 179 - Multiply each payment by the time before it becomes due, and divide the sum of the products by the sum of the payments : the quotient will be the mean time.
Σελίδα 186 - Multiply each payment by its term of credit, and divide the sum of the products by the sum of the payments ; the quotient will be the average term of credit.
Σελίδα 93 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints = 1 quart (qt.) 4 quarts = 1 gallon (gal.) 31| gallons = 1 barrel (bbl...
Σελίδα 11 - Los números cardinales 0: zero 1: one 2: two 3: three 4: four 5: five 6: six 7: seven 8: eight 9: nine 10: ten 11: eleven 12: twelve 13: thirteen 14: fourteen 15: fifteen 16: sixteen 17: seventeen 18: eighteen 19: nineteen 20: twenty...
Σελίδα 54 - To reduce an improper fraction to its equivalent whole or mixed number. RULE. Divide the numerator by the denominator, and the quo<tient will be the whole or mixed number required.
Σελίδα 136 - The rule for casting interest, when partial payments have been made, is to apply the payment, in the first place, to the discharge of the interest then due.
Σελίδα 242 - Problem 16. — To find the area of a ring. Rule. — Take the difference between the areas of the two circles. Problem 17. — To find the area of an ellipse. Rule. — Multiply the product of the two diameters by .7854. Example. — What is the area of an ellipse when the minor and major axes are 6 and 10 ins.
Σελίδα 55 - To reduce a mixed number to an improper fraction. RULE. — Multiply the whole number by the denominator of...
Σελίδα 204 - The square described on the hypothenuse of a rightangled triangle is equal to the sum of the squares described on the other two sides.
Σελίδα 213 - Divide the difference of the extremes by the number of terms, less 1, and the quotient will be the common difference.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας