Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα


Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 7 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk.) 365 days = 1 common year...
Σελίδα 89 - Written as a formula this would read This can be illustrated by drawing squares on each side, as in Fig. 29, and noting that the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the other two.
Σελίδα 38 - Subtract the number of decimal places in the divisor from the number of decimal places in the dividend, and point off as many decimal places in the quotient as there are units in the remainder thus found.
Σελίδα 146 - MEP in pounds per square inch; A = area of piston in square inches; L = length of stroke in feet ; N= number of working strokes per minute.
Σελίδα 37 - To divide by 10, move the decimal point one place to the left. To divide by 100, move the decimal. point two places to the left, and so on for other powers of 10.
Σελίδα 3 - An Improper Fraction is one whose numerator is equal to, or greater than, the denominator; as, f, f.
Σελίδα 133 - Fig. 49. We will solve this problem partly graphically and partly by calculation. The first step is to find how fast the crank pin D is moving. For one turn of the crank, D travels through a distance equal to the circumference of a circle whose radius is R, that is, a distance of 2'ffTi.
Σελίδα 38 - EULE.—Divide as in whole numbers, and point off as many decimal places in the quotient as the number of decimal places in the dividend exceeds the number in the divisor.
Σελίδα 5 - When the numerator is less than the denominator, the value of the fraction is less than 1. 5th. When the numerator is equal to the denominator, the value of the fraction is equal to 1. 6th. When the numerator is greater than the denominator, the value of the fraction is greater than 1.
Σελίδα 61 - In any proportion, the product of the means is equal to the product of the extremes.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας