Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 227 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq.
Σελίδα 206 - The sides of two squares contain 77 yards, 1 foot, 9 inches, and 7 yards, 2 feet, 4 inches, respectively; find the side of a square whose area is equal to the sum of the areas of two squares.
Σελίδα 228 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 228 - Weight is used by apothecaries and physicians in compounding dry medicines. TABLE. 20 Grains (gr.} = 1 Scruple, . . sc., or 3. 3 Scruples = 1 Dram, . . dr., or 3 . 8 Drams = 1 Ounce, . . oz., or § . 12 Ounces = 1 Pound, . . Ib., or ft,.
Σελίδα 186 - The square of the sum of two quantities is equal to the square of the first, plus twice the product of the first multiplied by the second, plus the square of the second.
Σελίδα 20 - A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3• A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9.
Σελίδα 176 - FG are diameters 1287. If a sphere be cut through at any part, the cut surface will be a circle. When the cutting plane passes through the center of the sphere, the circle is called a great circle ; other circles are called small circles.
Σελίδα 207 - This is done by pointing off the number into periods of two figures each, beginning at the right.
Σελίδα 18 - Multiplying or dividing both Dividend and Divisor by the same number, does not change the Quotient.
Σελίδα 205 - In a right triangle the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας