Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα


Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 67 - The line joining the middle points of two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of the third side.
Σελίδα 105 - The angle in a semicircle is a right angle ; the angle in a segment greater than a semicircle is less than a right angle ; and the angle in a segment less than a semicircle is greater than a right angle.
Σελίδα 46 - Any exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two opposite interior angles.
Σελίδα 74 - If two parallel lines are cut by a third straight line, the sum of the two interior angles on the same side of the transversal is equal to two right angles, (p.
Σελίδα 64 - From 56 and 57 the pupils should learn that two triangles are equal in every respect (a) when two sides and the included angle of one are equal to two sides and the included angle of the other...
Σελίδα 53 - If two angles of a triangle are unequal, the sides opposite are unequal, and the greater side is opposite the greater angle.
Σελίδα 61 - If the opposite sides of a quadrilateral are equal, the figure is a parallelogram.
Σελίδα 126 - DE and on the same side of it ; but equal triangles on the same base, and on the same side of it, are between the same parallels ; [I.
Σελίδα 90 - Theorem. In the same circle, or in equal circles, equal chords are equally distant from the center; conversely, chords equally distant from the center are equal.
Σελίδα 149 - Sines that the bisector of an angle of a triangle divides the opposite side into parts proportional to the adjacent sides.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας