Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 81 - ... and to the remainder bring down the next period for a dividend. 3. Place the double of the root already found, on the left hand of the dividend for a divisor. 4. Seek how often the divisor is contained...
Σελίδα 61 - To reduce fractions to a common denominator. RULE. Multiply each numerator into all the denominators except its own for a new numerator, and all the denominators together for a common denominator.
Σελίδα 61 - To reduce a mixed number to an improper fraction, — RULE : Multiply the whole number by the denominator of the fraction, to the product add the numerator, and write the result over the denominator.
Σελίδα 61 - RULE. Multiply all the numerators together for a new numerator, and all the denominators for a new denominator: then reduce the new fraction to its lowest terms.
Σελίδα 86 - Ans. £b 2s. 3. If 100 eggs were placed in a right line, exactly a yard asunder from one another, and the first a yard from a basket, what length of ground does that man go who gathers up these 100 eggs singly, returning with every egg to the basket to put it in I Ans.
Σελίδα 51 - RULE. Multiply each payment by the time at which it is due, then divide the sum of the products by the sum of the payments, and the quotient will be the answer.
Σελίδα 86 - There is a cellar dug that is 12 feet every way, in length, breadth, and depth; how many solid feet of earth were taken out of it? Ans. 1728. 42. How many bricks 9 inches long and 4 inches wide, will pave a yard that is 20 feet square?
Σελίδα 84 - Hence, when we have given the first term, the ratio, and the number of terms, to find the last term, we have this RULE.
Σελίδα 81 - Multiply the divisor, thus augmented, by the last figure of the root, and subtract the product from the dividend, and to the remainder bring down the next period for a new dividend.
Σελίδα 30 - As the whole sum of the products is to the whole gain or loss, so is each man's particular product to his particular share of the loss or gain.* EXAMPLES.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας