Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

8

[ocr errors]

W36
SYSTEM OF PLEADING:

COMPREHENDING THE MOST

APPROVED PRECEDENTS and FORMS of PRACTICE;

CONSISTING OF

SUCH AS HAVE NEVER BEFORE BEEN PUBLISHED:

WITH AN

INDEX to the PRINCIPAL WORK,

INCORPORATING AND MAKING IT A CONTINUATION OF

TOWNSHEND's and CORNWALL's TABLES,

TO THE PRESENT TIME;

AS WELL AS AN

INDEX of REFERENCE to all the ANCIENT and

MODERN ENTRIES extant.

By JOHN WENTWORTH, Esq.

OF THE INNER TEMPLE, BARRISTER AT LAW.

- Ne
qua

Studio difpósta fideli
Intelle&ta priufquam fint contempia relinquas,

LUCRET.

VOL. VIII.

CONTAINING

REPLEVIN. TORT.

L O N D ON:
PRINTED BY BURNEY, THOMPSON, AND CO.
For G. G. AND J. ROBINSON, PATERNOST ER-Row.

1798.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »