Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

EXCUDEBAT JULIUS DIDOT

NATU MAJOR

REGIS TYPOGRAPHUS

TRANQUILLI

DUODECIM CÆSARES

ET MINORA QUÆ SUPERSUNT OPERA

BAUMGARTENII-CRUSII COMMENTARIO

EXCURSIBUS ERNESTII ET ANNOTATIONIBUS

VARIORUM NOVISQUE ILLUSTRAVIT

CAR. BENEDICT. HASE

ACADEMIA LITT. ET INSCRIPTT. INSTIT. FRANC. SOCIUS

[merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic][ocr errors]

CALIGULA.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »