Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

vüli

TABLE OF CASES REPORTED.

....547

..423

266 397

..419

...531

Hodgson v. Butts, 3 Cranch, 140.........
- - v. Dexter, 1 Cranch, 345.........
Hollingsworth v. Virginia, 3 Dallas, 378..
Hooe v. Groverman, 1 Cranch, 214....
- (United States v.) 1 Cranch, 318.....

- 3 Cranch, 73....
Hopkirk v. Bell, 3 Cranch, 454........
Hubbart (Church v.) 2 Cranch, 187.....
Huger v. South Carolina, 3 Dallas, 339.....
Huidekoper v. Douglass, 3 Cranch, 1....
Hunter v. Fairfax's Devisee, 3 Dallas, 305...
Hylton v. United States, 3 Dallas, 171......

- (Ware v.) 3 Dallas, 199............

...640

..470

.253

..523

...233

....150

. 164

I. Irvine v. Sim's Lessee, 3 Dallas, 425 .........

.....298

..654

..412

128

Jackson (Winchester v.) 3 Cranch, 514....
Jameson (Thompson v.) 1 Cranch, 283.....
Janson (Talbot v.) 3 Dallas, 133......
Jenks (Hallet v.) 3 Cranch, 210............
Jennings v. The Perseverance, 3 Dallas, 336...
Johnston (Harris v.) 3 Cranch, 311...........
Jones v. Le Tombe, 3 Dallas, 384.....

560 251

.......592

267

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Laird (Stuart v.) 1 Cranch, 299. .......
Lamar (Reily v.) 2 Cranch, 344...
Lambert v. Paine, 3 Cranch, 97........
La Vengeance (United States v.) 3 Dallas, 297.
Law (Ray v.) 3 Cranch, 179...
Lawrason v. Mason, 3 Cranch 492.....
Lawrence (United States v.) 3 Dallas, 42.
Lee (Ogle v.) 2 Cranch, 33..........
Levy v. Gadsby, 3 Cranch, 180........
Lloyd v. Alexander, 1 Cranch, 365....
Lenox (Wilson v.) 1 Cranch, 194....
Le Tombe (Jones v.) 3 Dallas, 384.....
Lindo v. Gardner, 1 Cranch, 344......
Lindsay (Fowler v.) 3 Dallas, 411...
Little v. Barreme, 2 Cranch, 170....
Lyles (Williams v.) 2 Cranch, 9........

..553

.426

..395

. 267

.422

..291

.465 .....427

........368

.642 -412 ..624

• 368 ...605 ...555

•421 .428

...479 ...647

. . 346

.586

M.
Madison (Marbury v.) 1 Cranch, 137......
Maley v. Shattuck, 3 C. 458...........
Mandeville v. Riddle, 1 Cranch, 290... ...
Manella 0. Barry, 3 Cranch, 415 ...........
Marbury o. Madison, 1 Cranch, 137................
Marine Insurance Company v. Tucker, 3 Cranch, 357.

- v. Wilson, 3 Cranch, 187...

v. Young, 1 Cranch, 332...
Marsteller (Faw v.) 2 Cranch, 10........
Maryland (Van Stophorst v.) 2 Dallas, 401 ...
Mason v. Ship Blaireau, 2 Cranch, 240........
- (Lawrason v.) 3 Cranch, 492....
- v. Wilson, 1 Cranch, 45..........

(Wilson v.) 1 Cranch, 45........
M'Allister (Douglass v.) 3 Cranch, 298..
M'Donough v. Dannery, 3 Dallas, 188...
M'Ferran v. Taylor 3 Cranch, 270........
M'Ilvaine v. Coxe's Lessee, 2 Cranch, 280.
Milledge (Milligan v.) 3 Cranch, 220.......
Miller (Blair v.) 4 Dallas, 21 ...........

- (Fowler v.) 3 Dallas, 411.......
Milligan v. Milledge, 3 Cranch, 220....
Milton (Field v.) 3 Cranch, 514......
Michel (Geyer v.) 3 Dallas, 285.......
Montalet v. Murray, 3 Cranch, 248....
Moodie v. The Alfred, 3 Dallas, 307...

- v. The Phoebe Ann, 3 Dallas, 319. Moore (Hamilton v.) 3 Dallas, 371....... More (United States v.) 3 Cranch, 159....... Mossman v. Higginson, 4 Dallas, 12............. Murray v. The Charming Betsey, 2 Cranch, 64.. - (Montalet v.) 3 Cranch, 248........

[blocks in formation]
[blocks in formation]

P.
Paine (Lambert v.) 3 Cranch, 97.........
Peggy, Schooner, (United States v.) 1 Cranch, 103...
Penhallow v. Doane, 3 Dallas, 54.........
Pennington v. Coxe, 2 Cranch, 33. ............
Perseverance (Jennings v.) 3 Dallas, 336...
Peters (United States v.) 3 Dallas, 121......
Peyton v. Brooke, 3 Cranch, 92...........
Phæbe Ann (Moodie v.) 3 Dallas, 319..........
Priestman v. United States, 4 Dallas, 28. ........
Providence Insurance Company (Head v.) 2 Cranch, 127.....

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

R.

·594

.650

. 553

..495

.361

..412

Ramsay (Dixon v.) 3 Cranch, 319.....
Randolph v. Ware, 3 Cranch, 503...
Ray v. Law, 3 Cranch, 179.........
Reily v. Lamar, 2 Cranch, 344......
Resler v. Shehee, 1 Cranch, 110...
Riddle (Mandeville v.) 1 Cranch, 290.
Roberdeau (Faw v.) 3 Cranch, 174...
Ross (Hills v.) 3 Dallas, 184.....

-- 3 Dallas, 331 ......... Russell (Clerk v.) 3 Dallas, 415......

(Hamilton v.) 1 Cranch, 310..... Rutherford v. Fisher 4 Dallas 22.....

..551

..162

..247

..415

..318

S.

.......649

331

Sands v. Knox, 3 Cranch, 499.......
Sally, Schooner, (United States v.) 2 Cranch, 406....
Scott v. Negro London, 3 Cranch, 324...
Sears (Fenwick v.) 1 Cranch, 259..........
Seeman (Talbot v.) 1 Cranch, 1.......
Shattuck (Maley v.) 3 Cranch, 458..
Shehee (Resler v.) 1 Cranch, 110....
Silsby v. Young, 3 Cranch, 249...........
Sims's Lessee (Irvine v.) 3 Dallas, 425...
Simms v. Slacum, 3 Cranch, 300....
Simms (United States v.) 1 Cranch, 252. ....
Slacum (Simms v.) 3 Cranch, 300.....
South Carolina (Huger v.) 3 Dallas, 339...
Speed (Wilson v.) 3 Cranch, 283....
Stead (Course v.) 4 Dallas, 22. ......
- - (Telfair v.) 2 Cranch, 407........
Strawbridge v. Curtiss, 3 Cranch, 267.....
Stuart v. Laird, 1 Cranch, 299....
Summers (Knox v.) 3 Cranch, 496......

• 361

571 . 298 •587 • 408 587

• 253

•582 319

514

.575

...414 .......649

T. Talbot v. Janson 3 Dallas, 133. .............

v. Seeman, 1 Cranch, 1......

• 128

..331

........577

314

Taylor (M'Ferran v.) 3 Cranch, 270.....
Telfair (Cooper v.) 4 Dallas, 14..........
- v. Stead, 2 Cranch, 407............
Thompson v. Jameson, 1 Cranch, 283....
Tingey (Bas v.) 4 Dallas, 37...........
Tucker (Marine Insurance Co. v.) 3 Cranch, 357....
Turner v. Bank of North America, 4 Dallas, 8.....
- v. Fendall, 1 Cranch, 116......
- v. Enrille, 4 Dallas, 7.........

[blocks in formation]

U.
United States (Dobynes v.) 3 Cranch, 241......

(Fennemore v.) 3 Dallas, 357...
-0. Fisher, 2 Cranch, 358....
- v. Grundy, 3 Cranch, 338...

v. Hamilton, 3 Dallas, 17.
(Hazlehurst v.) 4 Dallas, 6...

v. Heth, 3 Cranch, 399....
- v. Hooe, 1 Cranch, 318....

- 3 Cranch, 73........
- (Hylton v.) 3 Dallas, 171 .........
• v. La Vengeance, 3 Dallas, 297....
- v. Lawrence, 3 Dallas, 42....

0. More, 3 Cranch, 159.......
— v. Peggy, Schooner, 1 Cranch, 103...
- v. Peters, 3 Dallas, 121.............

(Priestman v.) 4 Dallas, 28. ........
-- v. Schooner Sally, 2 Cranch, 406......
- v. Simms, 1 Cranch, 252..............

[blocks in formation]

14......................................254

.459

y. Van Braam (Brown v.) 3 Dallas, 344....... Van Noorden (Capron v.) 2 Cranch, 126... Van Stophorst v. Maryland, 2 Dallas, 401. Virginia (Grayson v.) 3 Dallas, 320........

-- (Hollingsworth v.) 3 Dallas, 378.........

238

266

...427

..231

...164

3

.

..

.

.

..

.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

W.
Wagnon (Wood v.) 2 Cranch, 9....
Wallace (Cotton v.) 3 Dallas, 302.....
Ware v. Hylton, 3 Dallas, 199......

- (Randolph v.) 3 Cranch, 503. .
West v. Barnes, 2 Dallas, 401.......
Williams v. Lyles, 2 Cranch, 9......
Williamson v. Kincaid, 4 Dallas, 20..........
Wilson v. Codman, 3 Cranch, 193.....

-- v. Daniel, 3 Dallas, 401........

v. Lenox, 1 Cranch, 194.....
v. Marine Insurance Company, 3 Cranch, 187........
v. Mason, 1 Cranch, 45.....

....427

..316 ...556

.284 ..395

...555

.346

[blocks in formation]

Wilson v. Speed, 3 Cranch, 283...........
Winchester v. Hackley, 2 Cranch, 342....

- v. Jackson, 3 Cranch, 514...
Wiscart v. D’Auchy, 3 Dallas, 321.......
Wise v. Withers, 3 Cranch, 331 .......
Wiseman (Arcambel v.) 3 Dallas, 306..
Withers (Wise v.) 3 Cranch, 331......
Woods (Adams v.) 2 Cranch, 336....
Wood v. Owings, 1 Cranch, 239 ....
- v. Wagnon, 2 Cranch, 9........

. 234

597 ...492

...405 ......427

Y.

Young (Clark v.) 1 Cranch, 181........

(Marine Insurance Company v.) 1 Cranch, 332........... — (Silsby v.) 3 Cranch, 250....

.......392 ...... 421 ...... 571

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »