Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE WORKS

OF THE

RIGHT REVEREND FATHER IN GOD

JOSEPH BUTLER, D. C. L.

LATE LORD BISHOP OF DURHAM.

TO WHICH IS PREFIXED,

A PREFACE, GIVING SOME ACCOUNT OF THE CHARACTER

AND WRITINGS OF THE AUTHOR.

BY SAMUEL HALIFAX, D. D.

LATE LORD BISHOP OF GLOUCESTER.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »