Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 7 - Measure) 4 gills = 1 pint 2 pints = 1 quart 2 quarts = 1 pottle 2 pottles = 1 gallon 4 quarts = 1 gallon 2 gallons = 1 peck 4 pecks = 1 bushel 8 bushels = 1 quarter...
Σελίδα 7 - OF TIME. 60 Seconds = 1 Minute 60 Minutes =± 1 Hour 24 Hours = 1 Day 7 Days = 1 Week 28 Days = 1 Lunar Month...
Σελίδα 7 - Thirty days hath September, April, June, and November : February has twenty-eight alone, And all the rest have thirty-one : But leap-year coming once in four, February then has one day more.
Σελίδα 27 - Divide this quantity, omitting the last figure, by twice the part of the root already found, and annex the result to the root and also to the divisor, then multiply the divisor as it now stands by the part of the root last obtained for the subtrahend.
Σελίδα 14 - To reduce a mixed number to an improper fraction. Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the given numerator.
Σελίδα 7 - 3 barleycorns make 1 inch. 4 inches 1 hand. 12 inches 1 foot. 3 feet 1 yard. 6 feet 1 fathom.
Σελίδα 15 - To change an Improper fraction to a mixed number. Divide the numerator by the denominator; the quotient is the whole number, and the remainder placed over the denominator is the fraction: 39/4 = 9^.
Σελίδα 7 - APOTHECARIES' WEIGHT. 20 grains (gr.) = 1 scruple (3). 3 scruples = 1 dram (3). 8 drams = 1 ounce (§). 12 ounces = 1 pound (ft).
Σελίδα 7 - Inches = 1 nail. 4 Nails = 1 quarter. 4 Quarters = 1 yard. 5 Quarters = 1 English ell.
Σελίδα 14 - An improper fraction is one whose numerator is equal to, or greater than its denominator ; as, $, -f . A mixed number is a whole number and a fraction expressed together; as, 4f, 25-ht.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας