Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΗΝ, ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟΝ
ΑΠΟΒΡΕΧΩΝ ΕΙΣ ΝΟΥΝ. Vet. Auct. apud Suidam.

LONDON:

PRINTED FOR F. C. AND J. RIVINGTON; T. EGERTON; J. CUTHELL; SCATCHERD
AND LETTERMAN; LONGMAN, HURST, REES, ORME, AND BROWN; CADELL
AND DAVIES; LACKINGTON AND CO.; J. BOOKER; BLACK AND CO.; J. BOOTH;
J. RICHARDSON; J. M. RICHARDSON; J. MURRAY; J. HARDING; R. H. EVANS;
J. MAWMAN; R. SCHOLEY; T. EARLE; J. BOHN; C. BROWN; GRAY AND SON;
R. PHENEY; BALDWIN, CRADOCK, AND JOY; NEWMAN AND CO.; OGLES, DUN-
CAN, AND CO.; T. HAMILTON; W. WOOD; J. SHELDON; E. EDWARDS; WHIT-
MORE AND FENN; W. MASON; G. AND W. B. WHITTAKER ; SIMPKIN AND
MARSHALL; R. SAUNDERS: J. DEIGHTON AND SONS, CAMBRIDGE: WILSON
AND SON, YORK: AND STIRLING AND SLADE, FAIRBAIRN AND ANDERSON,
AND D. BROWN, EDINBURGH.

1821.

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

& A. Barnes

940-41

CORIOLANUS.

WINTER'S TALE.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »