Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 509 - Measures of Weight 10 milligrams (mg) =1 centigram eg 10 centigrams =1 decigram dg 10 decigrams =1 gram g 10 grams =1 dekagram Dg 10 dekagrams =1 hektogram Hg 10 hektograms =1 kilogram Kg...
Σελίδα 402 - THIS is the forest primeval. The murmuring pines and the hemlocks, Bearded with moss, and in garments green, indistinct in the twilight, Stand like Druids of old, with voices sad and prophetic, Stand like harpers hoar, with beards that rest on their bosoms...
Σελίδα 509 - Measures of Length 10 millimeters (mm.) . . . . =1 centimeter cm. 10 centimeters =1 decimeter dm: 10 decimeters =1 meter m. 10 meters =1 dekameter Dm. 10 dekameters =1 hektometer Hm. 10 hektometers =1 kilometer Km.
Σελίδα 509 - Area. 100 square millimeters (sq. mm.) =1 sq. centimeter (sq. cm.). 100 square centimeters = 1 sq. decimeter (sq. dm.). 100 square decimeters =1 sq. meter (sq. m.). 3. Cubic Measure, or Volume. The unit of volume is the liter, which is 1 cu. dm., or 1,000 cc 1,000 cubic millimeters (cu. mm.) = 1 cubic centimeter (cc). 1,000 cubic centimeters =1 cubic decimeter (cu. dm.). 1 cubic decimeter = 1 liter (1.). 10 liters =1 dekaliter (dl.). 10 dekaliters =1 hectoliter (hl.). 10 hectoliters = 1 kiloliter...
Σελίδα 105 - The known principal planets, in order of their distance from the Sun are: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto.
Σελίδα 339 - Levers are divided into three classes: in the first class, the fulcrum ' is between the power and the weight ; in the second class, the fulcrum is...
Σελίδα 86 - The wind arrows show the wind to be moving in a direction opposite to the movement of the hands of a watch (counterclockwise) when it is laid, face up, on the map.
Σελίδα 243 - ... north pole of one magnet will attract the south pole of another, and the south pole of one will attract the north of another ; but the north...
Σελίδα 53 - The oxygen is carried by the blood to all parts of the body...
Σελίδα 331 - In the second class of levers th'e fulcrum is at one end and the power at the other, with the weight between them.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας