Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

OF

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

OF THE

UNITED STATES:

BEING

THE THIRD SESSION OF THE THIRTY-FOURTH CONGRESS;

BEGUN AND HELD

AT THE CITY OF WASHINGTON,

DECEMBER 1, 1856.

IN THE EIGHTY-FIRST YEAR OF THE INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES.

WASHINGTON:

CORNELIUS WENDELL, PRINTER.

1356.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »