Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

...

...

...

...

[blocks in formation]

...

..

...

...

[blocks in formation]

...

...

...

...

...
...
...

...

[blocks in formation]

...

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ragava Chari, T.
Ragavendra Rau, R
Raganatha Chari, N....
Raghunatha Rau, M. R, ...
Ragnunatha Rau, R....
Ragaviah, G.

Rajagopalachariar, V.... 150 Rajaram Rau, T.

Raju Sastri, C.
Ramachandra Rau, Polur
Ramachandra Rau, T....
Ramachandra Aiyar, V.
Ramachandra Rau, V....
Ramachandra Venkaji, T.
Ramadas Aiyar, S....
Ramakrishna Aiyar, M. R.

Ramalingaiya, Y. 160 Ramanujan, K...

Ramasami, n.
Ramaswami, B...
Ramaswami, B.
Ramasubbaiyar, M. S.
Rama Rau, T.
Rama Rau, K...
Rama Rao, P.
Rama Rau, M....

Rama Ran, T. 170 Rama Rau, K. S.

Ramasastri, V.
Ramaswami Aiyar, Anandarama Aiyar
Ramaswami Aiyar, M.
Ramaswami Sastri, K. ...
Ramaswami, P.
Ramaswami, Aiyar, C. ...
Ramaswami Mudaliar, 8.
Ramaswami Raju, P. V.

Ramaswami Aiyan, S. R. 180 Ramaseshaiya, C,

1872 1862 1872 1872 1861 1873 1868 1866 1870 1869 1869 1872 1872 1872 1872 1871 1867 1872 1872 1859 1872 1873 1861 1865 1870 1870 1871 1872 1872 1867 1872 1867 1870 1870 1871 1871 1871 1870

[blocks in formation]

...

1869

...

[blocks in formation]

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...

...

...

...

1863 1865 1872 1873 1865 1869 1872 1869 1870 1871 1872 1864 1872 1869 1872 1872 1860 1861 1873 1867 1869 1863 1872 1872 1864 1873 1866 1871

...

...

...

Ramu Aiyar, S.
Rangachari, S....
Rangachari, s.
Ranga Chari, T. M.
Ranga Chariar, V. V.
Ranganadam Mudaliar, P.
Rangaiya Chetti, s.
Ranga Rau, N.

Rangasami, A.
190 Ratnasabhapati Pillai, P.

Ratnasabhapati Pillai, M.
Ratnasabbapati Pillai, N.
Ratnavelu, A.
Ratnavelu Chetti, P.
Rosario, John Leonard
Saminadha Aiyar, T. M.
Saminadha Aiyar, S.
Sanjiva Rau, V.

Sankaraiya, A.
200 Sankunni Wariyar, N.

Sarvottama Rau, A.
Satyavageswara Aiyar, V
Sayundaranayagam Pillai, G. P.
Scott, T. R.
Sesha Aiyar, V.
Seshachari, A.
Seshadria Chari, V. T.
Seshagiri Aiyar, K.

Seshagiri Aiyar, M... 210 Seshaiya Sathu

Seshaiyar, R.
Setakavalar, R. N.
Shangunni Menon, T. C.
Shrinivasachariar, V.
Sbrinivasa Aiyangar, R.
Shrinivasa Ragava Aiyangar, S.
Srinivasiah, V.

...

...

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

... ...

[blocks in formation]

1869

(..

[blocks in formation]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1867 1873 1871 1865 1869 1867 1870

[blocks in formation]

...

1871 1863 1869 1868 1872 1861

[ocr errors]

1871

Srinivasa Rau, A.

Singaravelu. M. 220 Sitaram, A.

Sitaramaya, A.
Sivaramakrishnamma, O.
Sivasankaram, C.
Sivarama Aiyar, P.
Snell, Edmund
Somasundram, C.
Srinivasa Chari, C. V.
Srinivasa Chari, P.

Srinivasa Ragava Chari, B. 230 Suba rayar, E. R.

Subaji Venkata Rau, A.
Subba Rau, A.
Subba Rau, N.
Subba Venkaji Tagat, T...
Subbaiyar, P.
Subbaiya, D.
Subbaiya, V.
Subbarayan, V.

Subbarayan, C. 240 Subbarayan, S. R.

Subramanya Aiyar, N.
Subramanya Aiyar, K.
Subramanya Aiyar, I
Subramanya Vajpayi, A.G.
Subramanyan Aiyar, V
Subramanyan Aiyar, R.
Subramanyau, N....
Subramanyan, C.

Subroyalu, P. 250 Sundaram, C. V.

Sundaram, T.
Sundararamaiya, V.
Sundararamaiya, V.
Sundara Ran, C.
Sundara Varada Charlu, G. N.

:

...
...
..
...

...
...

...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
..
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...

..
...

...
...
...
...
...
...

***
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.***
...

...
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

".
...
...
...

...
...

...
...
...
...
...
...
...

:

1861 1870 1872 1872 1872 1870 1871 1872 1872 1871 1869 1873 1869 1869 1861 1869 1864 1870 1872 1872 1868 1869 1866 1870 1861 1869 1867 1867 1872 1865 1870

:

[blocks in formation]

...

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

...

[blocks in formation]

...

...

...

[blocks in formation]

...

[ocr errors]
[blocks in formation]

Suraiya, N.
Swaminatha Aiyar, G.
Swaminatha Bavaji Punt

Swaminatha Şuba Ran, R. 260 Tamotharam Pillai, C. W.

Taylor, Stepheu St. Andrew...
Taylor, J. T.
Terunarapa Chari, M. A.
Thinathayalu Naidu, P....
Tillaiyanayagam, M.
Tirumalachari, M.
Tiruvenkatachari, C.
Unni Erati, M....

Vadivelu Mudaliar, S. 270 Vaidyanadhan, N.

Vaidyanadha Aiyar, .
Varadachari, R...
Varadarajulu Naidu, G.
Vasudeva Rau, S.
Venkatakrishna Rau, R.
Venkataramaiya, A. L....
Venkata Ramaiya, R.
Venkataramaiya, T.

Venkatachala Mudaliar, S. 280 Venkatesan, R....

Venkatakrishna Ran, S....
Venkatasubiah, M.
Venkatavarada Aiyangar, S...
Venkataraman, R.
Venkata Rau, G.
Venugopalachariar, V....
Vijaya Ragava Chari, S.
Visvanatha Pillai, D. C....

Visvanada Aigar, K. P. 290 Winckler, E.

Wynne, G.

... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

...

1865 1868 1871 1868 1858 1860 1873 1872 1872 1862 1862 1862 1872 1872 1872 1872 1869 1873 1872 1859 1868 1870 1872 1869 1870 1870 1873 1873 1873 1873 1863 1873 1858 1873 1873 1872

...

[ocr errors]

...

...

[ocr errors]

...

...

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

ALPHABETICAL LIST

OF
BACHELORS OF LAWS.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

...

...

...

[blocks in formation]

...

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

...

[blocks in formation]

...

... ...

[blocks in formation]

...

[blocks in formation]

Aiyasami Aiyar, M. S.
Ananda Chari, P.
Arnachella Sastri, C.
Arivanandam Pillai, J.
Arianayagam Pillai, G. S., B.A.
Balaji Rau, P., B.A.
Bashyam Aiyangar, V., B.A.
Babu Rau, A.

Balaji Rau, R.
10 Bamanji Phirozsba, M.A.

Chellappa Pillai, T., B.A.
Devaraju Aiyar, S....
Dorasami Aiyar, T., B.A.
Evers, J.
Fischer, R.
Gurumurti Aiyar, P.
Gopala Aiyangar, A., B.A.
Govinda Pillai, A., B.A.

Grant, W., B.A. 20 Haridas, N.

Jaga Rau, M., B.A.
Kachapaiswariah, A.
Kamesam, J.
Kandaswami Mudaliar, C., B.A.
Kuppuramaswami, C., B.4.
Krishnan, E. K.
Krishnaswami Aiyangar, R.
Krishnasami Chetti, P. V, B.A,

Krishnamurti, P. N. 30 Lacey, J.

Mangalam Pillai, A. J., B.4.
Maskell, J.
Muttuswami Aiyar, T.
Nallatambi Mudaliar, T., B.A.

...

1872 1869 1870 1867 1868 1868 1869 1869 1869 1873 1863 1870 1873 1870 1862 1869 1870 1873 1868 1863 1870 1870 1869 1866 1867 1869 1868 1872 1870 1868 1867 1862 1869 1869

...

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »