Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

MADRAS

University Calendar,

1873-74.

MADRAS:
PRINTED FOR THE UNIVERSITY,
BY C. FOSTER AND CO.

1873.

[ocr errors][ocr errors]

FOSTER PRESS, 23, RUNDALL'S ROAD, VEPERY.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

M

15

13 Sun 14

T 16

W 17

T 18 F 19

S | Byron died, 1824. 20 Sutt 21 M Racine died, 1693. 22 T Immanuel Kant born, 1724. 23 W Shakespeare died, 1616. 24

T 25 F 26 s

27 Sun
28 M
29 T B. A. Degree first conferred, 1858.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »