Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]
[graphic]

TABLE 2.-Statistics of receipts and expenditures of publio school systems of cities containing 8,000 or more inhabitantsContinued.

[blocks in formation]

46, 798 37, 354 28, 318 78, 081 25, 723 635, 170 24, 312 38, 159

0

0

0

65, 782

65, 782

0

64, 194

NEW HAMPSHIRE.

2, 878 4, 405

720
441

162
28, 660

596

414

52, 511 31, 888 78, 355 49, 111 42,028

52, 511 32, 590 78, 355 49, 946 42, 028

30, 657 21, 879 57, 690 33, 036 22, 535

12, 579

6, 076
19, 286
13, 411
7, 583

$137 1, 379

46, 702 32, 497 78, 355 52, 896 42, 118

210
211

Butte City
Helena *

$405, 430
432, 000

$71, 185 70, 155

$71, 185 75, 830

$98, 764 228, 855

$5, 675

$7, 345 62, 876

$43, 579 36, 519

$23, 131 24, 044

$74, 055 123, 439

155,000

$5,092

$27, 426

13, 053

NEBRASKA.
212 Beatrice.
213 Grand Island
214 | Hastings
215 Kearney
216

Nebraska City
217 Omaha
218 Plattsmouth,
219 South Omaha

2, 412
3, 760

8, 166

(12, 424)

11, 501
4, 000

45, 571
37, 327
22, 079
20, 184
23, 822
393, 089
25, 453
68, 805

48, 206
51, 667
47, 448
87, 267
33, 520
864, 945
27, 416
96, 085

125, 000
183, 5001

85,000
*1, 278, 795

60,000
150,000

4, 447
3, 248
7, 618
50, 658

1, 552
255, 089

7, 905
6, 456

23, 505
22, 101
14, 275
18, 699

16, 406
235, 865
12, 934
22, 976

18, 846
12, 005
6, 425
8,724

7, 765
144, 216

3, 473 8,727

10, 202

49, 545
4, 967
5, 691

(233, 342)
5, 706

14, 780
63, 114

NEVADA.
220 Virginia City*

50, 575

65, 782

17, 611

221
202
223
224
225

Concord*
Dover
Manchester
Nashua ....
Portsmouth

330, 000
175, 000
516, 800
274, 395
82, 000

3, 435
1, 861
6,011

30, 745
29, 586
71, 768
20, 451
39, 750

1, 682

4, 449 12, 000

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][merged small][merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed]

c1, 026, 000

240, 368

249

[ocr errors][subsumed][subsumed]

NEW YORK. 247 Albany..

Amsterdam:

1
248 District No.8.

District No. 11*
250 Auburn
251 Binghamton
252 Brooklyn..
253 Buffalo
254 Cohoes...
255 Corning.
256. Cortland
257 Dunkirk
258 Elmira
259

Flushing
260 Glens Falls
261

Gloversville
262 Hornellsville
263 Hudson
264 Ithaca....
265 Jamestown
266 Johnstown
267 Kingston (school district)
268 Lansingburg
269 Little Falls
270 Lockport.
271 Long Island City
272 Middletown
273 New Rochelle
274 New York
275 | Newburg

* Statistics for 1891-92. a Post-oflice, Weebawken.

30, 839
65, 000
290, 000

344, 300
c7, 369, 207
2. 497, 554

115, 000
* 100, OCO
* 24, 000
117, 750
450,000
130,000

90,000
c210, 300

80,000
c35 000
150, 000
223, 500

71,000
199, 000
71, 000

80,000
c 285, 700
c 572, 000

90, 000

106, 375 19, 210, 633

320,000

46,559 184, 750
2, 827 8, 973
4, 805 11, 326
15, 471 61, 023
21, 124 69, 850
394, 415 62,380, 144
129, 626 878, 762
12, 134 38, 699
5, 147 17, 175
3,895 7, 200
7, 277 25, 763
18, 326 56, 916
4,509 18, 329
4,940 15, 513
8, 864 26, 875
8.517 20, 768
5,551 11, 500
6, 978 20, 548
12,973 65, 789
5,313 15, 641
7, 498 21, 080
7, 682 23, 617
5,071 15, 313
9, 842 34, 000
19, 115 70, 904
6,352 16, 410

5,507 38, 826
706, 137 3,885, 909
12, 935 64, 876

238, 016 336, 104 1, 762 184,548 52, 644 1, 414 11, 818 13, 131 560 7, 475 2,112

35, 133 19, 395 11, 011 3, 724 78, 405 87, 243 12, 588

49, 666
13, 559

786
92, 286 102, 432 18, 091 63,567 20, 159

0
4, 114, 630 528, 421 1,771, 516 537, 239 45, 822
813, 216 895, 616 129, 377 569, 091 94, 069 12, 814
51, 062 51, 062 3, 084 31, 060 9, 476 1, 700
23, 172

13, 730 5, 460
13, 875 38, 877 25, 376

8, 430 5,071 33, 054 36, 301 8, 568 20,787

6, 946

0
76, 182 94, 770 19, 625 54, 544 16,999
27, 783 38. 415 10, 632 16, 178 9, 605
21, 242 30, 090 13, 781 12, 394 2, 937

59, 992 17,384 21,570 12, 925
31, 487 49, 330 7, 285 19, 736 7, 151
17, 409 25, 671

120 13. 795 5, 466
33, 426 38. 316 5, 662 21, 111 5, 951
81, 946 82, 882 35, 082 36, 918 10. 882

0
31, 550 32, 038 15. 631 13, 096 4, 387
31, 674 31, 674 1, 410 23, 012 7, 252

0
31, 486 35, 365
0 20, 473 6, 892

0
20, 847 20.847

2, 176 13, 696 4, 104
49, 449 52, 961 5, 834 31, 201 12, 035

154, 292 7, 805 71, 804 13, 401 28, 782 53, 085 4, 185 18, 950 6, 722

44, 951 62, 740 5, 702 21, 662 12, 060 4,592, 046 5, 631, 002 1,040, 96: 3, 132, 951 1,297, 663 159, 517

80, 360 80, 792 14, 253 45, 013 21, 249 6 Receipts from sale of bonds included in column 4. c Value of sites and buildings.

10, 147
34, 130
76, 599

101, 817
2, 882, 998
805, 351
45, 320
19, 190
38, 877
36, 301
91, 168
36, 415
29, 112
51, 879
34, 172
19, 381
32, 724
82, 882
83, 114
31, 674
27, 365
19, 970
19, 070
93, 010
29. 857

39, 424
2, 631, 092

80, 545

[graphic]
[ocr errors]

TABLE 2.-Statistics of receipts and expenditures of public school systems of cities containing 8,000 or more inhabitants-Continued.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

OHIO.

[blocks in formation]

a 96, 888 171, 140

5, 913 11,981

17, 228 35,000

NEW YORK--continued. 276 | Ogdensburg 277

Oswego

Peekkill:
278 District No. 7.
279 District No. 8.
280 Port Jervis.
281 Poughkeepsie
282 | Rochester
23

Rome
284 Saratoga Springs..
285 Schenectady.
286 Sing Sing
287 Syracuse
288 Tonawanda
289 | Trov
290

Utica...
291 Watertown
292 Yonkers

1, 906
2. 200
8,715
13, 002
94, 049
7, 410
8.114
9,797

40, 633
45. 000

80,000
a 146, 605
1, 162, 270
a 85, 000

163, 500
a 136,000

75,000
815, 000

60,000
423, 000
515, 000

160,000
a 315, 000

6, 197
8,190
20, 093
36,000
334, 500
20,545
35, 340
22, 000

18,780
230, 373

13, 978
109, 221
94, 000
35, 000
81, 647

4, 337

47. 245

3.019
29, 082
28, 893
11,000
13, 713

13, 998
3, 224

154, 317
27,057

645,000
210, 000
35,000
60, 600

293 Akron

Alliance.....
295 Ashtabula

Bellaire
297 Canton....
208 Chillicothe.
299 Cincinnati
300 Cleveland
301 Columbus
302 Dayton...
303 Defiance

5, 254

(26, 183)

80,000
2,000,000
3, 605, 226
2.000.000
1, 125, 000

124. 449
39, 181
28, 377

819,446
338, 433
248, 040

267, 724

2, 407 7, 277

1, 241, 619

380, 111 284, 204

196, 573 124, 179 182, 670

205, 692 85, 368 62, 463

1, 589

[ocr errors]
[blocks in formation]

2, 280

30, 447 50, 015

2, 360

28, 295

4, 205

6,350

18,000
10, 539
32, 515
15, 770
32, 905
19, 609
29, 096
28, 729
18, 204
18, 207
19, 536
23, 300
30, 462
21, 398
25, 427
32, 161
71. 482
28, 642

18, 083
130, 348
59, 498
44,875

1, 909

168

89, 239 52, 963 103,571 40, 547 74, 408 77, 259 42, 919 75, 245 46, 392 54, 089 73, 209 36, 508 55, 064 74, 105 132, 375 55, 042 88,762 335, 384 192, 199 89, 853

50, 993 36, 508

33, 244 10,814

75, 997 32, 816 84. 382 27,721 53, 695 53, 668 28, 759 37, 159 34.591 42, 057 63, 706 35, 842 50, 955 44, 455 113, 367 38, 117 48, 800 261, 575 117, 270 66, 101

3, 630

294

1, 200

91
498
62

54, 569 100, 225 41, 994 29, 518

19, 762

0 23, 572

12, 000 22, 123 9, 475 7, 145

965

117, 299

31,064

26, 708

[blocks in formation]

466, 539 36, 276
107, 285 112, 087 26, 637
114,581 127, 581 353
29, 599 29, 599 3, 224

74, 383

10, 302

40, 523
28, 316 33, 401 5,513
32, 133 57, 093 30, 875
24, 678 24, 678 5,736
65, 357 76, 357 8, 204
25, 995 25, 995 3, 114
26, 247 28, 153 13, 498
75, 185 93, 861 15, 385
143, 330 143, 330 1, 195
116, 774 191.818 68, 116
39, 066 39. 817

4, 006
29, 448 29, 448

91, 863 18, 880
90, 139 00, 765 6, 960
40, 608 46, 022

90, 183 25, 750

33, 790 2, 852 a Value of sites and buildings.

203, 121 40, 481 51, 38+ 13. 474 16,385 18, 508 16, 229 15, 313 13, 114 35, 900 13. 277 10, 289 33, 650 70, 072 66, 751 19. 025 13, 377 29, 844 50, 663 16, 277 36, 180 12, 616

11, 011 5,112 6,787 10,554 9, 600 3. 208 25, 687 35, 503 23, 321 7. 024

352, 340 97, 989 74, 379 25, 720 80,983 33, 601 32, 753 51, 300 23, 637 54, 658 25, 991 27, 565 74, 922 107, 195 158, 188 30,055 25, 018 69, 364 80, 743 45, 421 81, 790 29, 220

3, 213

23, 213

130, 500
100, 000
230, 000

5, 750
7, 281

24, 697 (40, 454)

4,067

22, 254

1, 974

304 Delaware
305 East Liverpool.
306 Findlay.
307 Fostoria.
308 Hamilton
309 Ironton
310 Lima..
311 Mansfield
312 | Marietta
313 Marion.
314 Massillon
315 Middletown
316 Newark
317 Piqua..
318 | Portsmouth
319 Sandusky
820 Springfield
321 Steubenville
322 Tiffin...
323 Toledo
324 Youngstown
325 Zanesville.

206, 100
110,000
183, 000
270, 000
75, 500
97,000
143, 000
210, 500
175, 600
175, 000
190,000
262, 000
256, 000

7, 117
2,587

(41, 967)
30, 753

8,985
13, 743
6, 712
5, 077

44, 684
86, 083
34, 725
24, 339

305
59
40

000
940,
550, 000
260,000

16, 433

99, 901

OREGON.

326 Portland

835, 870

46, 736

135, 925

19, 240

PENNSYLVANIA.
327 | Allegheny
328 Allentown
329 Altoona
330 Beaver Falls
331 Braddock
332 Bradford
333 Butler...
334 Carbondale
335

Chambersburg
336 Chester
337 Columbia
338 Dunmore..
339 Easton
340 Erie..
341 Harrisburg
342 Hazelton
343 Homestead
344

Johnstown
345

Lancaster
346 Lebanon
347 McKeesport.
348 | Mahanoy City

1, 317, 033 85, 359

550, 848 26, 196
422, 000 25, 550
i08, 000 7, 847
110,000 6,355
100, 000 7, 380

75, 000 7, 197
107, 000 9, 964

60, 000 8, 119
200.000 18, 463
45, 300 9, 709
70,000 7, 259
357, 000 14, 832
595, 400 29, 257
537. 997 33, 748
95, 000 9, 815
90,000 6, 211
250,000 20, 512
335, 600 31, 751
209,000 11,543
236, 500 17, 980

61,000 13, 091 * Statistics of 1891-92.

255, 286
79, 581
73, 432
21, 752
20, 900
29, 905
21, 104
21, 997
16, 559
46,193
16, 286
18, 620
57, 604
113, 792
82, 795
28,816
23, 237
53, 250
58, 122
29, 065
63, 784
13, 005

318
1, 219

570

50
1, 530

281
231
330

725

105

266

[blocks in formation]
[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »