Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 176 - Prove that parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area.
Σελίδα 166 - If from the vertical angle of a triangle a straight line be drawn perpendicular to the base, the rectangle contained by the sides of the triangle is equal to the rectangle contained by the perpendicular and the diameter of the circle described about the triangle.
Σελίδα 134 - Darting through the one-arch'd bridge, Quick she dips her dappled wing. Now the pine-tree's waving top Gently greets the morning gale : Kidlings now begin to crop Daisies on the dewy dale.
Σελίδα 171 - To describe an isosceles triangle, having each of the angles at the base double of the third angle.
Σελίδα 161 - If, from the ends of the side of a triangle, there be drawn two straight lines to a point within the triangle, these shall be less than, the other two sides of the triangle, but shall contain a greater angle. Let...
Σελίδα 170 - If two triangles have two angles of the one equal to two angles of the other, each to each, and one side equal to one side, viz.
Σελίδα 171 - If the vertical angle of a triangle be bisected by a straight line which also cuts the base, the segments of the base shall have the same ratio which the other sides of the triangle have to one another...
Σελίδα 376 - The spur that the clear spirit doth raise, . < To scorn delights, and live laborious days.
Σελίδα 163 - UPON a given straight line to describe a segment of a circle containing an angle equal to a given rectilineal angle.
Σελίδα 162 - If the angle of a triangle be divided into two equal angles, by a straight line which also cuts the base ; the segments of the base shall have the same ratio which the other sides of the triangle have to one another...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας