Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

NESBIT'S

PRACTICAL LAND-SURVEYING.

PRINTED BY BALLANTYNE AND COMPANY

EDINBURGH AND LONDON

NESBIT’S

PRACTICAL LAND-SURVEYING.

EDITED BY

WILLIAM BURNESS, F. R. A. S.

PROFESSOR OF PRACTICAL LAND-SURVEYING.

Twelfth Edition.

BO)

LONDON:
LONGMANS, GREEN, READER, AND DYER.

1870.

183, e. 26.

[graphic]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »