Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

I
13
II
45
III
79
IV
118
V
169
VI
210
VII
243
VIII
245
IX
282

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 334 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints — 1 quart (qt...
Σελίδα 335 - Weight is used in weighing gold, silver, and jewels. 24 grains (gr.) . . . = 1 pennyweight . pwt. 20 pennyweights . . = 1 ounce . . . . oz. 12 ounces =1 pound . . . Ib. 153. Apothecaries' Weight is used by druggists in weigh, ing medicines not liquid.
Σελίδα 368 - The hypotenuse of a right triangle is the side opposite the right angle. The sides including the right angle are sometimes called the arms of the right triangle.
Σελίδα 321 - The dividend is the number to be divided. The divisor is the number by which we divide.
Σελίδα 316 - How long is the diagonal of a 30-foot square ? 6. What is the length of the longest straight line that can be drawn on a sheet of paper 16 in.
Σελίδα 358 - Multiply each payment by its term of credit, and divide the sum of the products by the sum of the payments ; the quotient will be the average term of credit.
Σελίδα 370 - A circle is a plane figure bounded by a curved line, every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 331 - Multiply as in whole numbers, and in the product point off as many decimal places as there are decimal places in both multiplier and multiplicand, prefixing ciphers if necessary.
Σελίδα 53 - ... miles a day ; how far apart will they be at the end of 6 days ? Ans.
Σελίδα 344 - A Promissory Note is a written promise to pay a specified sum of money on demand or at a given time.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας