Κόμμα Ιωάννου: Μια προσέγγιση στη γνησιότητά του βάσει της κριτικής τού κειμένου και της ερμηνευτικής του

Εξώφυλλο
1 Κριτική

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Κριτική χρηστών - Σήμανση ως ακατάλληλο

Here is the active link of this book:
http://books.google.gr/books?id=SrnyJdiC1a8C

Πληροφορίες βιβλιογραφίας