Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]

Printed for J. Johnson, R. Baldwin, H. L. Gardner, W. J. and J. Richardson,
J. Nichols and Son, F. and C. Rivington, T. Payne, R. Faulder, G. and
J. Robinson, W. Lowndes, G. Wilkie, J. Scatcherd, T. Egerton,
J. Walker, W. Clarke and Son, J. Barker and Son, D. Ogilvy and Son,
Cuthell and Martin, R. Lea, P. Macqueen, J. Nunn, Lackington, Allen
and Co. T. Kay, J. Deighton, J. White, W. Miller, Vernor and Hood,
D. Walker, B. Crosby and Co. Longman and Rees, Cadell and Davies,
T. Hurst, J. Harding, R. H. Evans, S. Bagster, J. Mawman, Blacks and
Parry, R. Bent, J. Badcock, J. Asperne, and T. Ostell.

1803.

17 AP
1961

[J. PLYMSELL, Printer, Leather Lane, Holborn, London.]

ANTONY AND CLEOPATRA.*

VOL. XVII.

B

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »