Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small]

OF

THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

OF

THE UNITED STATES:

BEING

THE SECOND SESSION OF THE THIRTIETH CONGRESS,

BEGUN AND HELD

AT THE CITY OF WASHINGTON,

DECEMBER 4, 18 48,

IN THE SEVENTY.THIRD YEAR OF THE INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES

WASHINGTON:
PRINTED BY WENDELL AND VAN BENTHUYSEN.

1848-49.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »