Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

ON

SEVERAL SUBJECTS:

BY THE RIGHT REVEREND

BEILBY PORTEUS, D.D.

BISHOP OF LONDON.

VOLUME THE SECOND.

THE FIFTEENTH EDITION.

LONDON:

Printed by Luke Hansard & Sons, near Lincoln’s-Inn Fields,
FOR T. CADELL AND W. DAVIES, IN THE STRAND,

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »