Tradition: Transmission of Culture in the Ancient World

Εξώφυλλο
Jane Fejfer, Mette Moltesen, Annette Rathje
Museum Tusculanum Press, 9 Απρ 2015 - 480 σελίδες

 Ordet tradition kan tillægges mange betydninger, og som begreb har det en lang historie bag sig i den vestlige kultur. Selve ordet stammer fra det latinske tradere, at overlevere, og er et vigtigt begreb, når man forsøger at tolke det antikke menneskes sociale relationer ud fra arkæologiske fund. Forandring kan ikke forklares uden man kender til og er bevidst om den materielle kultur set over en længere tidsperiode. Derfor søger arkæologer ved hjælp af longue durée-perspektivet at spore vedvarende forandringer i det arkæologiske materiale. 


Dette rigt illustrerede værk fører læseren fra det forhistoriske Santorini til senantikkens Rom, fra detaljerede tekstilbeskrivelser til prædikantlister hugget i sten, for at undersøge, hvordan tradition har spillet en rolle i overleveringen af kultur. Hver af bogens bidragydere undersøger et specifikt aspekt af traditionens afgørende rolle i forståelsen af, hvordan identitet skabes og bevares i antikkens verden. Kultiske ritualer, brugen af magiske objekter og symboler, offerfund i græske helligdomme, begravelsesportrætter og jernalderens keramik er blandt de mange elementer, der bliver beskrevet. 

Tradition viser, hvordan kultur er iboende i os alle, og hvordan handlinger og objekter spiller en afgørende rolle i kulturel kontinuitet og forandring. Med sin grundige tværfaglige tilgang til emnet tilfører Tradition ny viden til forståelsen af den klassiske og antikke verden. 

Bidragydere: Niels Bargfeldt/Cecilie Brøns/Jane Fejfer/Solvejg Hansen/Signe Isager/Ifke van Kam-pen/Arja Karivieri/Jens Krasilnikoff/Eva Mortensen/Christian Mühlenbock/Marjatta Nielsen/Nora Petersen/Rubina Raja/Sine Grove Saxkjær & Jan Kindberg Jacobsen/Stine Schierup/Lone Wriedt Sørensen/Christina Videbech/Kristina Winther-Jacobsen. 

Jane Fejfer er lektor i klassisk arkæologi på Københavns Universitet 

Mette Moltesen er tidligere museumsinspektør ved Ny Carlsberg Glyptotek. 

Annette Rathje er lektor emerita i klassisk arkæologi ved Københavns Universitet. Tradition – from the Latin tradere, literally to hand over or hand down – has many meanings and as a concept has a long history in Western culture. When using archaeological remains to interpret the social relations of people of Antiquity, tradition becomes an important concept. We cannot explain change without knowing and being conscious of la longue durée of material culture. Thus, over a long-term perspective archaeologists seek to trace a record of continual change. 

This lavishly illustrated book takes readers from prehistoric Santorini to Late Antique Rome and discusses the role of tradition in the transmission of culture and the creation, maintenance and negotiation of identity in the ancient world. Covering a wide array of subjects, including cultic rituals and the use of magical objects and symbols, votive traditions in Greek sanctuaries, funerary portraits, and Iron Age pottery, Tradition reveals how culture inheres in each and how actions and objects alike play a role in the continuation and change of culture. With its thoroughly interdisciplinary approach, Tradition breaks new ground in the studies of the classical and ancient world. 

Contributors: Niels Bargfeldt/Cecilie Brøns/Jane Fejfer/Solvejg Hansen/Signe Isager/Ifke van Kampen/Arja Karivieri/Jens Krasilnikoff/Eva Morten-sen/Christian Mühlenbock/Marjatta Nielsen/Nora Petersen/Rubina Raja/Sine Grove Saxkjær & Jan Kindberg Jacobsen/Stine Schierup/Lone Wriedt Sørensen/Christina Videbech/Kristina Winther-Jacobsen. 

Jane Fejfer is associate professor of classical archaeology at the University of Copenhagen. 

Mette Moltesen is former curator of Ancient Sculp-ture at Ny Carlsberg Glyptotek in Copenhagen. 

Annette Rathje is associate professor emerita of classical archaeology at the University of Copenhagen.
 

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Preface
7
Textiles and Temple Inventories Detecting an Invisible
43
Statues of Roman Women and Cultural Transmission
85
Using Textiles to Propose a New Identity for
117
On a List of Priests From the Son of Poseidon
131
Maripara and LImperatore The Life and Afterlife
149
Tradition and Renewal The Archaeology of Magic
181
Tradition and Innovation in Classical Athens
195
Ktistes Mythical Founder Hero and Honorary
213
Expanding the Circle of Trust Tradition
239
New Times Old Customs Tradition
269
Πνευματικά δικαιώματα

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Σχετικά με τον συγγραφέα (2015)

Jane Fejfer is associate professor of archaeology at the University of Copenhagen. Mette Moltesen is curator of ancient sculpture at Ny Carlsberg Glyptotek in Copenhagen. Annette Rathje is associate professor of classical archaeology at the University of Copenhagen.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας