Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

POETRY AND MYSTERY

DREAMS.

BY ifrey
CHARLES GOLELA N D.

Dreames be significations
As well of joy as of tribulations,
That folks endure in this life present :
There zedeth to make of this none argument.

CHAUCER.

PHILADELPHIA:
PUBLISHED BY E. H. BUTLER & CO.

M.DCCC.LVI.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »