Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

sra

[graphic][subsumed]
[ocr errors]

BY THE AUTHOR OF 'A VISIT TO THE SEA-SIDE.'

• With gentle yet prevailing force,
Intent upon her destined course
Graceful and useful all she does,
Blessing and blest where'er she goes.'

COWPER.

BOSTON .
LEONARD C. BOWLES.

1830.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »