Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

TEACHING:

OB,

THE MOTIVES AND METHODS

OF

GOOD SCHOOL-KEEPING.

BY DAVID P. PAGE, A. M.

LATE PRINCIPAL OF THE STATE NORMAL SCHOOL, ALBANY, NEW YORK

TO WHICH IS ADDED

A BIOGRAPHICAL SKETCH OF THE AUTHOR.

TWENTY-FIFTH EDITION.

NEW YORK :
A. Ş. BARNES & BURR,

51 & 53 JOHN STREET.

SOLD BY DOONSELLERS, GENERALLY, THROUGHOUT THE UNITED STATES.

1860.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »