The Cambridge Book of Poetry and Song: Selected from English and American Authors

Εξώφυλλο
Mme. Charlotte Fiske (Bates) Rogé
T. Y. Crowell & Company, 1910 - 684 σελίδες

Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

At
30
The Ancient Mariner Refreshed S T Coleridge
31
Cleopatra Embarking on the Cydnus
42
Awaking of the Poetical
45
The Difference
50
Lake George
51
The Marriage of Despair
56
Sir Walter Scott at Pompeii Landon
60
The Father
65
Nothing but Leaves
67
The Press
68
Twilight
70
Cayuga Lake Sureer
74
Farewell to Nancy
84
Charles XII
88
The Unexpressed
89
Maiden and Weathercock H W Longfellow 343
91
An Evening Reverie
102
Field Flowers
111
Dolcino to Margaret
116
A postrophe to Hope
117
Complete
126
Man and Woman
133
Driving Home the Cows
134
Constancy
136
The Folly of Hoarding
148
Florence Vane
151
Contentation
154
Apostropheto Popular Applause
157
The Freedom of the
158
Sleep and Death Fay 222
163
Folly of Litigation
164
Apostrophe to the Whimsical
165
Controversialists
168
March
172
Soft Brown Smiling Eyes Cranch
176
Cupid Grown Careful Croly
178
For a Servant
179
A Wet Sheet and a Flowing
180
Happy are They
185
Sometime
196
Drummond
198
The Bible
204
Ashes of Roses E Good ale
206
The Model Preacher
207
The Problem
213
Forbearance
215
Harsh Judgments Faber
216
The Mysteries
219
Forever
223
The Blessed Damozel D G Rossetti
227
Listening for
228
D
229
Two Love Quatrains Gilder
232
The Prophets Song
234
France
236
Elegy in a Country Churchyard
240
The Bower of Adam and
241
Little Martin Craghan
245
Marco Bozzaris
248
Lone Mountain Cemetery
252
A Womans Love
254
Windlss Rain
255
The Pulley
263
A Song of Doubt
271
Song
276
Daily Dying E D Proctor 448
281
The Bridge of Sighs Hood
282
Ballad
284
The Broom Flower
294
Abou Ben Adhem
299
A States Need of Virtue
301
Enviable
308
Ode on the Death of Thomson W Collins
311
Beautys Immortality
312
Absence
316
Day Dreaming
320
1
322
Una and the Lion E Spenser
324
Sonnet to Sleep
328
Betrayal
329
A Strip of Blue
332
Heaven near the Virtuous
333
Ode to an Indian Coin
339
A Day of Sunshine
345
The Child and the Autumn Leaf Lover
347
The Future Life Bryant
349
Only Waiting
360
Oft in the Sti Night
386
Woodman Spare that Tree
388
Stanzas in Prospect of Death
390
Beyond Recall Bradley
397
The Ride of Collins Graves
399
Unspoken Words
401
A Summer Noon at
402
The Highest Good
406
At Home
408
Unsung
409
Oh Watch you well by Daylight
410
The Coral Grove
413
Books
425
On
430
Excessive Praise or Blame Pope
432
Stay Stay at Home my Heart H W Longfellow 342
435
Strive Wait and Pray
443
Love me if I Live
444
On a Sermon against Glory Akenride
451
Friendship
452
Excess to be Avoided Thomson 596
461
The Passage from Birth to
462
G Rossetti
464
Our Own Sangster
468
The Skylark
469
A Thought of the Past Sargent
470
Wouldnt you Like to Know?
475
Breathes there the
478
Helvellyn
481
Story
482
Falling Stars
485
Mercy
486
The Horse of Adonis
488
Shelley
490
Urvasi
497
Written at an Inn at Henley Shenstone
498
Farewell Life
499
The Coral Insect
500
The Cricket
507
Address to Mummy
511
The Paupers Deathbed
514
From Absalom
515
A Dirge
519
The Speed of Happy Hours
524
Valborg Watching Axels Departure G Houghton 284
528
Hereafter
529
A Dream
530
The Pleasures Arising
531
Homage
535
AT LAST
540
How are Songs Begot and Bred?
541
Ours Preston 434
542
The Hour of Death
544
From a Vision of Spring
552
A Forsaken Garden
553
From Friend to Friend
560
The Squires
572
Bugle Song
577
The Stars
578
Husbanl to Wife
579
The StarSpangled Banner
586
Patience
588
Death amid the Snows
593
Rule Britannia Thomson
597
After
603
Peace
609
My Comrade and I
613
IIIchosen Pursuits
614
Delay
615
The Power of Suggestion Tupper
617
Weal and
620
Winter
621
From Rules and Lessons
622
Sundays
624
Perfect Love
629
Sunlight and
638
My Psalm
641
Sun of the Sleepless Byron
648
The Crowded Street
654
Burial of Sir John Moore
664
The Poet Friends
665
The Curtain of the Dark Larcom 330
671
We are seven
673
A Happy Life
676
Description of the One he
677
All Change no Death
683
Πνευματικά δικαιώματα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 427 - Nevermore." "Be that word our sign of parting, bird or fiend!" I shrieked, upstarting — "Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore ! Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken ! Leave my loneliness unbroken ! — quit the bust above my door ! Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!
Σελίδα 671 - Nor man nor boy, Nor all that is at enmity with joy, Can utterly abolish or destroy ! Hence, in a season of calm weather, Though inland far we be, Our souls have sight of that immortal sea Which brought us hither, Can in a moment travel thither, And see the children sport upon the shore, And hear the mighty waters rolling evermore.
Σελίδα 424 - But our love it was stronger by far than the love Of those who were older than we, Of many far wiser than we ; And neither the angels in heaven above, Nor the demons down under the sea, Can ever dissever my soul from the soul Of the beautiful Annabel Lee : For the moon never beams, without bringing me dreams Of the beautiful Annabel Lee ; And the stars never rise, but I feel the bright eyes Of the beautiful Annabel Lee ; And so, all the night-tide, I lie down by the side Of my darling — my darling...
Σελίδα 427 - thy God hath lent thee — by these angels he hath sent thee Respite — respite and nepenthe from thy memories of Lenore! Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore !" Quoth the Raven, "Nevermore
Σελίδα 310 - It is not growing like a tree In bulk, doth make Man better be ; Or standing long an oak, three hundred year, To fall a log at last, dry, bald, and sere : A lily of a day Is fairer far in May, Although it fall and die that night — It was the plant and flower of Light. In small proportions we just beauties see ; And in short measures life may perfect be.
Σελίδα 314 - Charmed magic casements, opening on the foam Of perilous seas in faery lands forlorn. Forlorn ! The very word is like a bell To toll me back from thee to my sole self! Adieu ! The fancy cannot cheat so well As she is famed to do, deceiving elf. Adieu ! Adieu ! Thy plaintive anthem fades Past the near meadows, over the still stream, Up the hill-side; and now 'tis buried deep In the next valley-glades: Was it a vision, or a waking dream? Fled is that music. . . . Do I wake or sleep?
Σελίδα 289 - Oh, be swift, my soul, to answer Him! be jubilant, my feet! Our God is marching on. In the beauty of the lilies Christ was born across the sea, With a glory in His bosom that transfigures you and me: As He died to make men holy, let us die to make men free, While God is marching on.
Σελίδα 424 - Oh, the bells, bells, bells! What a tale their terror tells Of Despair! How they clang, and clash, and roar! What a horror they outpour On the bosom of the palpitating air! Yet the ear it fully knows, By the twanging, And the clanging, How the danger ebbs and flows; Yet the ear distinctly tells, In the jangling, And the wrangling, How the danger sinks and swells, By the sinking or the swelling in the anger of the bells Of the bells Of the bells, bells, bells, bells, Bells, bells, bells In the clamor...
Σελίδα 490 - Keen as are the arrows Of that silver sphere Whose intense lamp narrows In the white dawn clear, Until we hardly see, we feel, that it is there. All the earth and air With thy voice is loud, As, when night is bare, From one lonely cloud The moon rains out her beams, and heaven is overflowed. What thou art we know not ; What is most like thee ? From rainbow clouds there flow not Drops so bright to see As from thy presence showers a rain of melody. Like a poet hidden In the light of thought, Singing...
Σελίδα 346 - GOING TO THE WARS Tell me not, Sweet, I am unkind That from the nunnery Of thy chaste breast and quiet mind, To war and arms I fly. True, a new mistress now I chase, The first foe in the field; And with a stronger faith embrace A sword, a horse, a shield. Yet this inconstancy is such As you too shall adore; I could not love thee, dear, so much, Loved I not honour more.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας