Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

COPYRIGHT, 1882, 1910,
By T. Y. CROWELL & co.

Refus
wahr
6-

22-25
12036

CONTENTS.

.

.......

.

.
.

.
.
.

.
.
.

.
.......

..
..
..

.
..

.
.

.
.
.

.
.
.

.
.

.

.
......................

.

.
.......................

.
.

.
.

.
. .
..
..
. .
..
. .
.

.
. .

..

.

[ocr errors]

.

......
.............

..

.

321
437

[ocr errors]

.

[ocr errors]

.......

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

................................................

[blocks in formation]

PAGE
Abide with Me. .

Lyte . . . . . .

353

.
Hunt . : ....

299
Abou Ben Adhem . . . . . . .

540
Abraham Lincoln . . . . . . . . . . . . . .

Stoddard . . . . .
. .

Kemble ..
Absence , , .
A Character. . . . . . . . . . . . . . .

R. B. Browning. ..
. .

226
A Character. . . . . . . . .

J. T. Fields
. . . . . . . .

H. W. Longfellow ..
A Day of Sunshine . . . . . . . . . . . .

345
Address to a Mummy.

H. Smith .....

511
Address to Certain Goldfishes . . . . . . . .

H. Coleridge . . . .

133
A Death-Bed .

J. Aldrich . .
. .

8
. .

. . .
.
A Dirge .

.
.
.

661
.

.
.
. . . .

.
.

.
. .

.
Winter .

. .

121
A Dream . . . . .

A. Cary . . . . . .
. . . . . . . . . . .

S. M. B. Piatt
A Dream's Awakening . . . . . . . . . . .

420

...
.

. Marcell ...
A Drop of Dew

367
Herbert . . . .

264
Advice on Church Behavior . . . . . . . . . . . .
A Face in the Street. . .

G. P. Lathrop .. 336
A Farewell. . . . .

Kingsley
. . . . . .

. . . .
A far in the Desert .

Pringle . . . . ..
Affliction . . .

185
.

A. T. De Vere
. . . . . . . . .

. .
A Forsaken Garden .

Swinburne

653
A Forest Walk . . . . .

548
. . . .

Street .
.

. . . . .
A Four o'Clock . . . .

531
.

Spofford . . . .
After All. . . . . . . . . . . . . . . . . Winter . . .

659

. .
After a Mother's Death . . . . . . . . . . .

E. Cook . . . .

150

.
After Death in Arabia . . . . . . .

E. Arnold . . .

21
After the Ball . . . . . . . . .

Perry . . . .

414
After the Burial.

Lowell.

350
After the Rain. . .

T. B. Aldrich .. 11
A Funeral Thought. ..

B. Taylor .....

565
Against Rash Opinions. .

Crabbe,

165
Against Skeptical Philosophy ........

Campbell.

117
Age :

Rogers . . . . .

463

A. Fields ... ..
A Happy Life . . . . . .

676
. . . . . .

. Wotton
.

. . .
A Hospital . . . . . . . . . . . . . . .

E. Spenser. .i.

527
A Letter .

Phelps . . . . .

417
Alexander at Persepolis . . . . . . . . . . . . .

Michell. . . ..

370
Alexander Selkirk
. . . . . .

Corper . ·

161
Alexander's Feast .

. Dryden. . .

199
A Life on the Ocean Wave . . . . . . . .

Sargent . . . . .

469
A Little before Death . . . . . . . . . .

H. Ř. White . . .

636
A Little While . . . . . . . .

Bonar ..

48
All Change; no Death. .

E. Young .

683
All Earthly Joy Returns in Pain .

Dunbar . . . . . .

208
Stedman . .

... 539

. . .
All the Rivers . . . . . . . . . . . . . . . . . Phelp 8 . . . . . .
All Things Once are Things Forever . . . . . . . . . Lord Houghton . . .

259
All Things Sweet when Prized .

. . . .

156

A. T. De Vere
.
AII Together . . . . . . . . . . . . . . . . H. H. Brounell. . 57
Alone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. H. Brownell ... 58

iii

.

. .. .. . . . . . . . . . . . .
.................................................

.................
.......................

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

......

[ocr errors]
[blocks in formation]

Fune Rasb

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Philos

.

.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

.

.

.

..

.

.
..
.
.

.
..
.

.
..
..
.

.
..
.
.
.
.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

. . ..

.....
........

. ..

[ocr errors]

.

.

633

[ocr errors]

.
.
.
.
.

..

.
.
.

.
..
.
.
.
.

.

.

.

[blocks in formation]

.
.
.

.
..
.
.

.
..
.
.

.
..
.
.

.
..
.
.

.
..
.
.
.
.

80

.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

PAGE
A Lost Chord . . . . . . . . . . .

.
. . .

. A. A. Procter
. .

441
A Lover's Prayer . . . . . . . . . . .

. . . WY(Il . . . . . . 677
A March Violet . . . . . . . . . . . . . . . Lazarus . . . . . 337
A Match . . . . . . . . . . . . .

. . . . Swinburne . . . . 555
Ambition . .

. . . .
G. Houghton . . . .

285
Ambition .

E. Young . . . . .
Amends . . . . . . . . . . . . . .

Richardson . . . .

458
Ainerica . . . . . . . . . . . . . . .

Dobell . . . . . .

189
A Mussel-Shell

Thaxter. . . . . .

587
A Name in the Sand..

. . . Gould . . . . . .

238
And Thou hast Stolen a Jewel

Massey . .
And Were That Best?. . . .

Gilder . . . . . .

233
An Evening Reverie . . . .

Bryant . . . . . .
Angelic Care . . . . . . . . . . . . . . . . .

E. Spenser . · · ·

528
Annabel Lee . . . . . . . . . . . . . . .

Poe . . . . . . .
An October Picture . . . . . . . . . . . . . .

Collier . . . . . .

143
An Old Song Reversed . . . . . . . . . . . . . .

... Stoddard .....

540
Answered . . . . . . . . . . . . . . .

.
. .
.
.
P. Cary . . . . . .

127
Antony to Cleopatra. . .

Lytle. : : . . .
An Untimely Thought.

T. B. Aldrich

10
A Petition to Time..

. B. W. Procter. .. 444
A Picture . .

. . . .
. Street . . . .

549
A Picture of Ellen . . . . . . . . . . . . . . Scott . . . . . . .

477
A Portrait ..

E. B. Browning...

63
Apostrophe to Ada . . . . . . . .

. . . . .

Byron . . . . . .
A postrophe to Hope . . . . . . . . . . . . . .

Campbell ..... 117
Apostrophe to Liberty . . .

Addison . . . . .
Apostrophe to Light. ..

Milton . . . . . .

381
Apostrophe'to Popular Applause . . . . . .

Cowper . . . . . .
Apostrophe to the Ocean .

Byron . . . . . .
Apostrophe to the Poet's Sister

Wordsworth ....

667
Apostrophe to the Sun.

. .

.
. . . . .

411
. . . . . Percival

. .
.

.

.
Apostrophe to the Whimsical , . . . . . .

Crabbe . . . . . .

165
A Prayer in Sickness . . . . .

B.W. Procter. ....

415
April . . . . . . . . . . . .

390
. . . . . . . .

W. Morris . . . . .
A Protest . . . .

J. T. Fields .

226

.
A Question Answered

· Mackay. . . .

365
Archie. . . . . . . . .

125
. . .

.
. .

. . .
.

P. Cary.
.

. . . . .
A Request

328-
. . . . . . . . . . . . . . .

Landor . . . . .

.
Argument . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tupper . . . . .
A Scene in the Highlands . . . . . . . . . . . . .

Scott . . . . . . .

477
Ashes of Roses . . . . . . . . . . . . . . E. Good ale . . . 206
Asking for Tears . . . . . . . . . . . . . . .

S. M. B. Piatt
S. M. B. Piatt

... 421

. . .
Ask Me no More . . . .

118
. . . . . . . . .

Carew
.

. . .
Ask Me no More..

Tennyson ..

578
A Sleep . .

434
. .

Prescott . .
. . . . . . . . . . . . .

. . . .
A Snow-Drop . . . . . . . . . . . . . . . Spotford . . . .

531

.
A Snow-Storm . . . . .

208
. . . .

.

.

Eastman
.

. . . . .
A Song of Content . . . . . . . . . . . . . . .

J. J. Piatt.

419
A Song of Doubt. ..

Holland. . . . . .
A Song of Faith . ..

rain .
A bong o
.

.
. .

Holland. . .
. . . . .

. . . . . .
Aspirations after the Infinite . . . . . . . . . . .

Akenside . . . . .
Aspirations of Youth . . . . . . . . . . . . . .

Montgomery . . . .
A Spring Day . . . . . . . . . . .

. Bloomfield . . .

. .
As Slow our Ship . . . . . . . . . . . . . . . .

Moore . . . . .
Assurance . . . . .

E. B. Browning
. . . . . . . . . . . . .

..
A State's Need of Virtue . . . . . . . . . . . .

Thomson .....
A Strip of Blue . . . . . . . . . . .

332

. . . , Larcom . . . . .
A Summer Mood . . . .

. . . . Hayne . . . . .

255
A Summer Noon at Sea

Sargent . . . . .

471
A Sunset Picture . . . . . . . . . . . . . . . .

Falconer . . . .
At Dawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J. C. R. Dorr. .
A Tempest .

40
.

Bloomfield. . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

.
At Home . . . . . . . . . . .

...
. . . . .

C. G. Rossetti

.
A

233
Thought . . . . . . . . . . . . . . .

Gilder ......

.
A Thought of the Past . . . . . . . . . . . . . . Sargent. . . . . 470
A Thrush in a Gilded Cage
.

.
.

.
. . .
.

. . . 173
.
. . .

.
. . .

.
au Gilded Cage

.

Cranch

. . . . . . . Stoddard
. . .
AT LAST
. . . . .

..
. . . . . . . . . .

.
. loudara . .

. . 040

540

..

.

. . . . . . . . . ..
......................
. . . . . . .. . . . . .. . . .

...........
...................................................................

.. .

. .
..
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.

.
....................

.
. .
..
.

.
..
. .
.

.
.

.
.

.
.

.
.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

.
.

.
..

.
...

..

.
..

.
..
.

.
..

.
..
..

.
..
.

.
..
.

.
..
.

.

..
...

..
..

.
.

.
..
.

.
..
.

.
..

.
...

.
...

.
..

.
..
..
..
.

617

..

.

[blocks in formation]

..
..

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

.......

:::...

.

.
..

.

[merged small][ocr errors]

.
..

.

[ocr errors][merged small][merged small]

.

.

.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

.
..
.

.
..........

.
.
.
.
.

.

.

.
..
.
.

.
........

..
..

...................

..

218
196

[merged small][ocr errors]

.

.

466

.
..
.

.

.

.

[ocr errors][ocr errors]

.

.

. . .

[ocr errors]
[ocr errors]

193
59

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.
.

. .

.
.

.
.

PAGE
At the Church-gate
At the Church-gate . . . . . . . . . . . . . . .

585

I nackeray . . . . 585

At the Forge . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Field 8 . . . . .

224

At the Last . . . . . . . . . . . . . . . . .

J. C. R. Dorr. .

At Sea . . . . . . .

H. H. Brownell ..

. . . .

.

. .

Auf Wiedersehen

Lowell . . . . .

351

Auld Robin Gray. . . . . . . . . . . . . . . Barnard . . . .

Austerity of Poetry . . . . . . . . . . . . . . .

M. Arnold . . .

25
Autumnal Sonnet . . . . . . .

Allingham . ..
Avarice . . . .

. . .

.
.
. .

525

. . . E. Spenser. ..
A Voice from A far .

Neuman . . .

396

Awaking of the Poetical Fac

Baker . . . .

45

A Welcome to Alexandra. .

Tennyson . . . .

A Wet Sheet and a Flowing Sea . .

Cunningham. .

180

A W ife . . . . . . . . . . . . . . . . . Dryden . . . . . . 206

A Woman's Love . . . . . . . . . . . . . . . . Hay . . . . . . .

.. 254

A Woman's Question . . . . . . . . . . . . . , A. A. Procter ... 442

[ocr errors]

13

[blocks in formation]

............
...............
..............
..............

............

[ocr errors]

.
..
..
..
..
..

.

582

. .

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Ballad . . . . . .

284

. . . . . . . . . . . . . . Hood . . . . . . .
Barbara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Smith . . . . .
Barbara Frietchie, . . . . . . . . . . . . . . J. G. Whittier . . 642

.

Battle Hymn of the Republic . . . . . . . . . . Howe. . . . . . . 289

.

Battle of the Baltic . . . . . . . .

114

. . . . . Campbell . . . . .
Bay Billy. . . .
. .

229
. .

.
.
.

Gassaway. . . . .

. . . .
Beati Illi . . .

558
. . . . . . . .

. . . . . .
.

Symonds . . . . .
Beatitude .

186
. . . . . . .

A. T. De Vere

. . .
Beauties of Morning . . . . . . .

Beattie . . . .

34
Beautiful Death

. . . . . . Dryden. . . . . .

Beauty's Immortality

Keats . . . . . .

Becalmed at Eye . . . . .

Clough.

181
Beethoven . . . .

Thaxter . . . . .

590
Before the Bridal . .

B. Taylor . . .

566
Before the Prime . . . . . . . . .

Osgood .

403
Behind the Mask . . . . .

Whitney

637
.

. .
Bell and Brook

. .

136
.

.

. .

S. T. Coleridge.

. 1

Bending between Me and the Taper . . . . . . . . .

. A. T. De Vere . 185

500
Benevolence . . . . .

Sigourney. ...

. . . . . . . . . .

Betrayal .

329

. . . . . . . . . . . . . . . .

Lanier . . . . .

.

Beyond Recall. . . . . . . . . . . . . . . . Bradley . . .

Bingen on the Rhine .

397

. . . . . . . . . . .

Norton . . . .

.
Birds and their Loves

Thomson .

503
Blessed are They that Mourn . . . . . . . . .

. Bryant . . . .
. Crabbe ..

170

Books . . . . . . . . . . . . . .

Bosom Sin . . . .

. .
. . . . . . . . . . . . Herbert. .

Boyhood . . . .

19

. .
. .

Allston .
.

. . ..
Break, Break, Break

584
. . . . . .

Tennyson ....

.

Breathes there the Man . . . . .

478

Scott .

.

. . . .
Breathings of Spring

260
. . . . . .

Hemans . . . . .

.
Broken Friendships .

.

136

. . . . . S. 1. Coleridge . .

Bugle Song . .

Tennyson . . . .

Burial of Sir John Moore . . . . . . . · · · · · ·

Wolfe .....

Burns. . .

Haileck . . . . . .

249

But Heaven, O Lord, I cannot L

E. D. Proctor

Byron's Remarkable Prophecy . . . . . . . . . . . Byron . . . . . .

103

By the Autumn Sea . . . . . . .

Hayne . . . .

256

By the Dead . . . . . . . . . . . . . . . . . Laighton . . . . . 324

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Calling the Dead ..

· ....... 8. M. B. Piatt... 421
Calm and Tempest at Night on Lake Leman . . . . . . Byron . . . . . . 101
Calm on the Bosom of our God. . . . . . . . . . . Hemans . . . . . . 263
Cato's Soliloquy . . . . . . . . . . . . . . . . Addison . . . . .

[ocr errors]

547
584

.

.

.

Charity Gradually Pervasive :

...

.

308

imat Sources
sties soldie
content ..

an Retorned
wice no Barr
red...
309 to Mare
erstie Happi
thy .

.
.

.
......

.....
.....

..
.

.

.

..

..

.

.

[ocr errors]

.

Cleopatra Embarking on the Cydnus :

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

.......

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

PAGE
Cayuga Lake . . . . . . . . . . . . . . . . Sureer . . . . . .
Charge of the Light Brigade ..... . . . . . Tennyson . . . .
Charity . . . .

Dryden. . . . . .

206

G. Houghton . . . 286
Charity

. . . . . . . .
Charity . .

E. H. Whittier .. 639
Pope . . . . .

431
Charles XII. .

S. Johnson . .
Cheerfulness in Misfortune . . . . . .

E. Young . . .

684
Circumstance . . . . . . . .

585
.

Tennyson . . . . .
Cleansing Fires . . . . . . . . . . .

A. A. Procter . . . 442
Clear the Way. . , . . . . . . . . .

Mackay. . . . .

362
Cleon and I. ..

Mackay . . . .

362
Hervey . . . . . .

267
Columbus . . . . . . . . . . .

Sir A, D
Come, Let us Anew. . . . . . . .

Wesley . . . . . .

633
Come not when I am Dead . . . . . . . . . . Tennyson ..... 585
Come, ye Disconsolate . . . .

Moore . . . . . .

887
Compensation.

. . . . . Cranch

174
Complaint and Rep

. S. T. Coleric

. . . 141
Complete . . . . . . . . . . . . .

Collier .....
Conclusions . . . . . . . . . . . .

P. Cary ....

. 126
Concord Fight.

Emerson . . . .
Condition of Spiritual Communion ....

Tennyson . . . .

575
Conscience . . . . . . . .

E. Young . . . .

. . .
Consecration . .

31
. . . . . .

F. Bates
. . .

. .
Consolation . . .

E. B. Browning .
Constancy .

Suckling ....

550
Constant'Effort Necessary to Support Fame ::iiii Shakespeare . . . 486
Content and Rich.

. . Southwell. . . . .
Contentation . .

Cotton
. .

154
. . . . .

. . .
Contentment . . . . . . .

. . . . . .

Thomson . . . 597
Contoocook River . . . . . . . . . . . . . . .

E. D. Proctor . 447
Controversialists. .

Crabbe . . . .
Convention . . .

Howells .
.

292
Convention . . . . . .

.
. . . .

. .
Counsel ...

A. Cary ....

121
Couplets from Locksley Hall . . . . . . .

Tennyson . .
Courage .

G. Houghton . . 285
. . . . . . .
Courage . . . .

Tha.xter
. . .

·
.
·

589
· · ·

. . .
Courtesy . . .

. J. T. Fields .

229
Cradle Song.
. . . . . . . . . . . . .

278

. Holland . . . . .
Cradle Song . . . . .

579
. . . . . . .

. Tennyson . . . .,
. .
Cruelty .
. . . .
. . . . . .

681

. . . E. Young . . . . .
Cuba . .

471
. . . . . . . . . .

.

. . . . . Sargent . . . . . .
Cui Bono. . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Arnold. . . . . 23
Cul Bono. .

.
.

.
.
. . . . . . . . .

.
.

.
Cariyie . .

.
Cupid Grown Careful . . . . . . . . . . . . . . Croly. . . . . . . 178

[ocr errors]

...

.
.
.

.

.
...

.
....

.
.
.

.
.
.
.

..
..
..
...
..

.
.
.
..

.
.
.
.

.
..
..
...
..
..

.
.
.

.
.
.
..

.
...
.

.
..
..
..

.
.

.
.
..
..
..
.

.
.
.
..

.
..

.

...
...........................................

...
..

.
...

.
.
.

.
..

..
...
...

.
.

.
...

.
..

.

..
...
....

.
.
..

.
.
..

.

.
...

.
..

.
.
.
..

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

..
.................

.
.

.
................

..

.
.

..
...
..

..
..
. .

.
...

.
.....
..
. ..

..
...

678

.

3

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

573

[ocr errors]

.......

.

.....

.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Daily Dying . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. D. Proctor . . . 448
Daisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281

G. Houghton . . . .
Day Dreaming . . . . . . . . . . . . . . . .
....... Kimbali

322
Dead Love . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Cary.

120

. . . .
Death . . . . .

301
. . . . . . . . . . . . .

Hunt .
Death . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Shelley .

492
Death amid the Snows . . . . . . . . . . . . . .

Thomson . . . .

593
Death and Resurrection . . .

35
. .

Beattie . . . .
Death in Life . . . . . . . . . . . . . . . .

M. M. Dod

191
Death of the Day . . . . . .

Landor . . . .

328
Death the Leveller . . . . . . . . . . . . . . .

Shirley . . . .
December . . . . . . . . . . . . . . .

398
.

Morris . . .

.
Decoration . . . . . . . . . . . . . . .

269
. .

Iligginson. .

.
Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86
. .

Bushnell . .
Departure of the Swallow. .

W. Howitt. . ..

296
Description of the One he wou

Wyatt . . . . . .

677
Deserted Nests . . . . . . . . .

417
. . . . . . rnep8 . . . . . .

[blocks in formation]

..............

...

...............

Falli

.. . . . . .

.............
..............

.. . .. . ..

Fals

[ocr errors]

498

.

.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »