Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα


Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 192 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes =1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 122 - To reduce a mixed number to an improper fraction, Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the numerator; under this sum write the denominator.
Σελίδα 328 - A sphere is a solid bounded by a surface all points of which are equally distant from a point within called the centre.
Σελίδα 320 - The area of a circle is equal to one-half the product of its circumference and radius.
Σελίδα 182 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 140 - Subtract the numerator of the subtrahend from the numerator of the minuend.
Σελίδα 174 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30£ square yards = 1 square rod (sq. rd.) 160 square rods = 1 acre (A.) 640 acres = 1 square mile (sq.
Σελίδα 305 - The circumference of every circle is supposed to be divided into 360 equal parts, called degrees...
Σελίδα 300 - Any point in the perpendicular is equally distant from the extremities of the line.
Σελίδα 184 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints — 1 quart (qt.) 4 quarts = 1 gallon (gal.) 31| gallons = 1 barrel (bbl.) 2 barrels = 1 hogshead (hhd...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας