Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 3 - OF TIME. 60 Seconds = 1 Minute 60 Minutes =± 1 Hour 24 Hours = 1 Day 7 Days = 1 Week 28 Days = 1 Lunar Month...
Σελίδα 36 - To reduce an improper fraction to a whole or mixed number, — RULE : Divide the numerator by the denominator ; the quotient will be the whole or mixed number.
Σελίδα 45 - Sir," said I, after puzzling a long time over "more requiring more and less requiring less" — "will you tell me why I sometimes multiply the second and third terms together and divide by the first — and at other times multiply the first and second and divide by the third?" "Why, because more requires more sometimes, and sometimes it requires less — to be sure. Haven't you read the rule, my boy?" " Yes, sir, I can repeat the rule, but I don't understand it.
Σελίδα 48 - RULE. — Divide as in whole numbers, and point off in the quotient as many places to the left for decimals as the decimal places in the dividend exceed those in the divisor.
Σελίδα 3 - Measure) 4 gills = 1 pint 2 pints = 1 quart 2 quarts = 1 pottle 2 pottles = 1 gallon 4 quarts = 1 gallon 2 gallons = 1 peck 4 pecks = 1 bushel 8 bushels = 1 quarter...
Σελίδα 15 - Then, if by the nature of the question the answer must be greater than the third term, place the greater of the other two numbers for the second term...
Σελίδα 34 - An Improper Fraction is one whose numerator is equal to or greater than its denominator ; as, f , -J.
Σελίδα 64 - ... numbers are said to be prime to each other when they contain no common factor except 1 ; thus, 8 and 15 are prime to each other. 89. The Power of a number is the number itself, or the product obtained by taking that number a number of times as a factor. The number itself is the first power ; if it is taken twice as a factor, the product is called the second power, or square; if three times, it is called the third power, or cube ; if four times, the fourth power, &c.
Σελίδα 36 - Operations with Fractions A) To change a mixed number to an improper fraction, simply multiply the whole number by the denominator of the fraction and add the numerator.
Σελίδα 71 - Multiply the sum of the parallel sides by the perpendicular distance between them, and half the product will be the area.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας