Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

VOLUME THE FIRST.

CONTAINING

PROLEGOMENA, &c.

THE

PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

IN SEVENTEEN VOLUMES.

WITH THE

CORRECTIONS AND ILLUSTRATIONS

OF

VARIOUS COMMENTATORS.

TO WHICH ARE ADDED,

NOTES,

BY SAMUEL JOHNSON AND GEORGE STEEVENS.

REVISED AND AUGMENTED

BY ISAAC REED, ESQ.

WITH

A GLOSSARIAL INDEX.

Της φύσεως γραμματευσην, τον καλαμον αποβρεχων εις νουν.

Vet. Auct. apud. Suidam.

Multa dies, variusque labor mutabilis ævi

Rettulit in melius, multos alterna revisens

Lusit, et in solido rursus fortuna locavit. Virg.

PUBLISHED BY

C. AND A. CONRAD & CO. PHILADELPHIA; CONRAD,
LUCAS, & CO. BALTIMORE; SOMERVELL AND`
CONRAD, PETERSBURG; AND BONSAL,
CONRAD, & CO. NORFOLK.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »