Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][graphic][merged small]

BOSTON AND NEW YORK

HOUGHTON, MIFFLIN AND COMPANY
The Riverside Press, Cambridge

1893

Copyright, 1866, BY HENRY WADSWORTH LONGFELLOW.

Copyright, 1879,
BY HOUGHTON, OSGOOD & CO.

Copyright, 1883 and 1893,
BY HOUGHTON, MIFFLIN & CO.

All rights reserved.

The Riverside Press, Cambridge, Mass., U.S.A. Electrotyped and Printed by H. O. Houghton & Co.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »