The Home Book of Verse, American and English, 1580-1912: With an Appendix Containing a Few Well-known Poems in Other Languages

Εξώφυλλο
H. Holt, 1912 - 3742 σελίδες
0 Κριτικές
Οι αξιολογήσεις δεν επαληθεύονται, αλλά η Google ελέγχει και καταργεί ψευδές περιεχόμενο όταν το εντοπίζει

Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Song Sleep my darling sleep C Kathleen Carman
85
My Little Girl Samuel Minturn Peck
86
Cuddle Doon Alexander Anderson
92
The Crust of Bread Unknown
98
Meddlesome Matty Ann and Jane Taylor
104
The Ant and the Cricket Unknown ΙΙΟ
111
A Farewell Charles Kingsley
117
Matthias Barr
118
Who Has Seen the Wind Christina Georgina Rosseii I 22
123
Wishing Ililliam Allingham
130
The Crickets Story Emma Huntington Nason
137
Nurses Song Il illiam Blake
143
The Blind Boy Colley Cibber
149
The Jovial Beggar Unknoten
155
Little Orphant Annie James Whitcomb Riley
161
Holy Thursday Ililliam Blake 104
168
The Blackberry Girl Nancy Dennis Sproat
175
Gods Judgment on a Wicked Bishop Robert Southey
183
The Pied Piper of Hamelin Robert Browning I
195
261
203
Brightest and Best of the Sons of
204
Clement Clarke Moore
211
PAGE
213
Queen
229
William Allingham
235
Creep Afore Ye Gang
244
James Russell Lowell
253
To My Daughter
260
A Girl of Pompeii
266
Lucy Gray
274
Were Dcad
282
The Little Ghost
288
For Charlies Sake
294
She Came and lvent
300
The Childs Wish Granied
306
MAIDENHOOD
313
The Solitary Reaper
319
To a Child of Fancy
326
Somebodys Child
331
THE
337
Aladdin
343
Ballade of Middle
349
Ode on the Intimations of Immortality
357
1
363
STEPPING WESTWARD
378
1
380
To
386
PAGE
389
Terminus
392
Human Life
398
The High Tide on the Coast of Lin
402
Dregs
404
Frederick LockerLampson
408
LOOKING BACKWARD
416
Temple Garlands
424
The ShoogyShoo
429
After Many Years
435
Threescore and
441
The Garret
447
Ben Bolt
454
Wooing Song Love is the blossom
460
Loves Emblems
466
Cupid Stung
472
Love will Find Out the Way Unknown
479
Ballad
483
Unknown
485
Song of Eros from Agathon George Edward Ioodberry
491
Song Beauty clear and fair
504
6
508
The Complete Lover
510
Chloe Divine
515
O Mallys Meck Mallys Sweet Robert Burns
523
It is not Beauty i Demand George Darley
530
Lovely Mary Donnelly
537
The Passionate Shepherd to
539
Marian
544
To Daphne
550
Ursula
558
The Nymphs Reply to the Passionate
563
Kind are her Answers
569
To my Inconstant Mistress
575
To Chloe
581
Love in thy Youth
587
Against Indifference
593
Bonnie Wee Thing
600
Song A lake and a fairy boat Thomas Blood
608
When You are Old
614
A LeaveTaking
623
Jeremiah Eames Rankin
630
Rus in Urbe Clement Scott 034
635
Her Pathway Cornelia Kane Ranione
641
The WestCountry Lover Alice Broun
647
The Last Word Frederic Lawrence Knowles
653
Come Chloe and Give Me Sweet
659
Make Believe Alice Cary
665
Song See see she wakes Sabina
671
Good Night Percy Bysshe Shelley
677
Bedouin Song Bayard Taylor
683
THE COMEDY OF LOVE
689
Pious Selinda William Congreve
695
Green Grow the Rashes O Robert Burns
702
Wouldnt You Like to Know John Godirey Saxe
709
James Jeffrey Roche
715
Wooed and Married and A Alexander Ross
722
Behave Yoursel before Folk Alerander Rodger
728
THE HUMOR OF LOVE
735
Henry Carey
741
When the Kye Comes Hame James Hogg
747
Glenlogie
753
Do you Remember
760
The Lovers Resolution
785
The Constant Lover
791
The Resolve
799
Les Amours Charles Cotton
803
The Test Walter Savage Landor
809
Shadows Richard Jonckton Milnes
815
My Last Duchess Robert Browning
824
An Interlude Algernon Charles Sevinburne
830
The Shadow Dance Louise Chandler Moulton
836
LOVES SADNESS
843
Long Long Ago Thomas Haynes Bayly
849
If Thou Wilt Ease Thine Heart Thomas Lovell Beddoes
851
Youth and
860
Song Oh that we two were May
866
Love Me Little Love Me Long Unknown
872
After
878
Song We break the glass whose
885
A Womans Thought
892
Non Sum Qualis Eram Bonæ
898
The Last Memory
908
Song to a Fair Young Lady Going
914
Song At setting day and rising
920
My Bonnie Mary
926
When We Two Parted
932
What will You do Love
938
The Flowers Name
944
My Playmate
952
Song Fair is the night and fair
957
The Parting Hour
965
We Twain
973
Tantalus Texas
987
Endymion
993
R Dorr
1001
The Portrait
1007
From the Turkish
1013
A Womans Love
1020
Bonnie Doon
1026
Elenas Song from Philip van Arte
1032
Aspatias Song from The Maids
1038
Lucy
1045
My Heart and I
1053
Marita Suæ
1060
Oh that Twere Possible
1063
William Jones
1069
To One in Paradise
1077
A Tryst
1083
Florence Vane
1089
The Four Winds
1095
Asleep
1101
The Beggar Maid
1107
Rondel Kissing her hair I
1112
A Memory Frederic Laurence Knowles 118
1119
Parting at Morning Robert Browning I123
1125
My Own Cáilin Donn George Sigerson
1131
To F C Mortimer Collins
1137
Nested Habberton Lulham
1143
Epithalamion Edmund Spenser
1149
Bridal Song John Fletcher ? I 100
1162
Hed Nothing but His Violin Mary Kyle Dallas
1168
My Ain Wife
1172
Truth doth Truth Deserve Philip Sidney
1178
Winjíreda
1187
Moggy and
1193
Clara Dolliver
1194
Sonnets from To Delia
1203
Sonnets from Diana
1209
Alexis Here She Stayed
1216
How My Songs of Her Began Philip Bourke Marston I 224
1225
Sonnets from Thysia
1235
One Word More
1246
The World is too Much With Us William Wordsworth
1254
PAGE
1255
DAWN AND DARK
1265
Dawnangels A Mary F Robinson 1 209
1274
My Star Robert Browning
1280
Hymn to the Night Henry Wadsworth Longfellow
1286
In Early Spring
1293
Song Again Rejoicing Nature
1299
The Passing of March
1309
A Spring Lilt
1319
Midwinter John Townsend Trowbridge 1349
1322
Harvest
1326
a Dirge
1342
A Glee for Winter Alfred Domett
1350
near Richard Iatson Gilder
1356
To the Willowtree Robert llerrick 1302
1362
The Planting of the AppleTree Ililliam Cullen Bryant 1307
1370
Arethusa Percy Bysshe Shelley
1376
Canadian BoatSong Thomas Moore
1382
Hymn before Sunrise in the lale
1389
Summer Invocation Ililliam Cor Bennett
1395
A Garden Song Austin Dobson
1401
A Forsaken Garden Algernon Charles Swinburne
1410
Daisy
1427
Once on a Time
1461
On the Grasshopper and the Cricket John Keats
1464
To a Butterfly William Wordsworth
1471
2642
1477
The Blackbird Alfred Edward Housman
1478
My Catbird William Henry Venable
1485
The Eagle Alfred Tennyson
1491
Philomel Richard Barnefield
1497
Philomela Philip Sidney
1503
The Owl Bryan Waller Procter
1509
Robin Redbreast George Washington Doane
1515
The Skylark Frederick Tennyson
1521
To a Skylark
1523
Song for all Seas all Ships Walt Whitman
1538
A Sea Lyric
1544
The Anglers Invitation Thomas Tod Stoddart
1615
My Hearts in the Highlands Robert Burns
1621
The Vagabond Robert Louis Stevenson
1627
A Maine Trail Gertrude Huntington
1633
The SeaGipsy Richard Hovey
1642
B Piall
1692
On a Girdie
1755
The Three Warnings
2034
Gluggity Glug
2044
John Grumlie
2050
The Captain Stood on the Car
2057
Old Grimes
2063
The Pope He Leads a Happy
2069
The Alarmed Skipper
2078
Hans Breitmanns Party
2086
Dows Flat
2103
Captain Reece
2113
MY COUNTRY
2123
Hymn of the West Edmund Clarence Stedman
2132
On a Soldier Fallen in the Philip
2138
The Pårting of the Ways Joseph B Gilder
2145
The Virginians of the Valley Francis Orray Ticknor
2151
Saxon Grit Robert Collyer
2157
An Ode in Imitation of Alcaeus William Jones
2164
An English Mother Robert Underwood Johnson
2170
Recessional Rudyard Kipling
2176
To the Dead of 98 Lionel Johnson
2189
Hills o My Heart Ethna Carbery
2195
SOLDIER SONGS
2201
The Blue Bells of Scotland
2204
Cavalier Tunes
2211
Music in Camp
2217
The Men behind the Guns
2225
It is Great for our Country to to bello dajast
2231
Dirge
2243
Sentinel Songs
2250
Horatius at the Bridge
2257
Henry Hudsons Quest
2310
The Mayflower
2317
An Horatian Ode Upon Cromwells
2328
The Maryland Battalion
2362
On the Loss of the Royal George William Cowper
2369
The Fighting Téméraire
2377
Incident of the French Camp Robert Browning
2385
On the Prospect of Planting Arts
2471
Dover Beach
2495
A Marlow Madrigal
2501
Robert Browning
2509
The Guardian Angel
2516
Nuremberg
2526
came down from Lebanon Clinton Scollard
2532
Earl Mars Daughter
2543
The Douglas Tragedy
2551
Young Beichan and Susie Pye Unknown
2562
Sweet William and May Margret Unknown
2573
Riddles Wisely Expounded
2579
Robin Hood and AllenaDale n knoun
2593
The Bonnie House of Airlie
2600
The Dowie Houms o Yarrow Unknown
2607
King John and the Abbot of Canter
2613
Rosabelle
2621
Glenara
2628
Glenkindie
2640
The Ballad of Keith of Ravelston Sydney Dobell
2646
The Sally from Coventry
2655
The Dream of Eugene Aram Thomas Hood
2681
The Ballad of Reading Gaol Oscar Wilde
2687
The Ballad of Judas Iscariot Robert Buchanan
2705
He Fell Among Thieves
2711
The Ballad of Father Gilligan William Butler Yeats
2717
The Noble Nature
2728
Where Runs the River
2734
The King of Dreams
2742
A Doubting Heart
2755
The Rubaiyát of Omar Khayyam Edward Fitzgerald
2763
The Conclusion of the Whole Matter Frederic Ridgely Torrence
2777
Opportunity
2789
The Lesson of the Watermill Sarah Doudney
2797
Io Victis
2803
Don Quixote
2810
Chant Royal of High Virtue A T QuillerCouch
2819
The Problem
2826
The Great Voices
2832
A MIND CONTENT
2838
The Character of a Happy Life Ilenry Wotton
2847
Goodbye
2853
Long Long Ago
2860
Jafſár
2866
The Common Street
2873
The BarrelOrgan
2879
Qua Cursum Ventus
2885
Blow Blow Thou Winter Wind William Shakespeare
2893
The Singers Prelude
2901
The Inner Vision
2906
The Moods
2918
The Rondeau
2925
The Passions
2933
A Tocatta of Galuppis
2949
2024
2956
Kilmeny
2965
Kubla Khan
2974
To Fancy
2980
The Bells
2988
Morte DArthur Alfred Tennyson
2995
The Lady of Shalott Alfred Tennyson
3006
The Blessed Damozel Dante Gabriel Rossetti
3012
The Hound of Heaven Francis Thompson
3018
CARECHARMER SLEEP
3024
Old Folks at Home Stephen Collins Foster
3030
The Auld House Carolina Nairne
3036
Those Evening Bells Thomas Moore
3043
On the Receipt of My Mothers
3053
Dover Cliffs William Lisle Bowles
3059
The Prisoner of Chillon George Gordon Byron
3075
The Skeleton in Armor Henry Wadsworth Longfellow
3125
Daniel Gray Josiah Gilbert Holland
3131
Jim Bludso of the Prairie Bell John Hay
3139
How We Beat the Favorite Adam Lindsay Gordon
3146
The Rainy Day Henry Wadsworth Longfellow
3152
The Bridge Henry Wadsworth Longfellow
3158
Spirit of Sadness Richard Le Gallienne
3164
Morality Matthew Arnold
3171
Langley Lane Robert Buchanan
3177
Multum Dilexit Hartley Coleridge
3181
Stanzas In a drearnighted
3187
Deaths Subtle Ways James Shirley
3193
The Hour of Death Felicia Dorothea Hemans
3199
The City in the Sea Edgar Allan Poe
3205
A Roundel of Rest Arthur Symons
3211
The Dead Coach Katharine Tyrun
3217
The Churchyard Robert Buchanan
3223
The Garden that I Love Florence L Henderson
3229
FACING THE SUNSET
3235
His WindingSheet Robert Herrick
3240
Next of Kin Christina Georgina Rossetti
3246
When Sarah Chauncey Woolsey
3252
At First Amanda T Jones
3258
ONE FIGHT MORE
3264
Beyond the Smiling and the Weep
3270
In the Dark George Arnold
3276
THEY ARE ALL GONE
3286
Epitaph on the Countess Dowager
3296
Elegy to the Memory of an Unfor
3304
Tommys Dead
3315
Early Death
3322
A Mother in Egypt
3330
The Two April Mornings
3337
Now and Afterwards Dinah Maria Mulock Craik
3344
Shemuel Edward Bowen
3350
To the Earl of Warwick on
3356
Elegiac Stanzas William Wordsworth 3300
3362
Cowpers Grave Elizabeth Barrett Browning
3368
Drakes Drum Henry Newbolt
3374
Adonais Percy Bysshe Shelley
3390
When Lilacs Last in the Dooryard
3396
Lincoln the Man of the People Edwin Markham
3405
Henry Wadsworth Longfellow Austin Dobson
3411
On the Portrait of Shakespeare Ben Jonson
3418
An Epitaph On The Admirable
3419
Lacrimæ Musarum William Watson
3425
For a Copy of Theocritus Austin Dobson
3431
Wordsworths Grave William Watson
3438
1
3444
JERUSALEM THE GOLDEN
3445
The White Island Robert Herrick
3452
Paradise Christina Geo na Rossetti
3459
Home Edward Rowland Sill 3405
3465
The Masters Touch Horatius Bonar
3471
Prayer Richard Crashaw
3477
My Legacy Helen Hunt Jackson
3481
Forward Edna Dean Proctor
3487
The Crooked Footpath Oliver Wendell Holmes
3493
His Litany to the Holy Spirit Robert Herrick
3499
Lost but Found Iloratius Bonar
3507
There is no Death Edward Robert Bulwer Lytton
3513
I Saw Thee Ray Palmer
3519
San Lorenzo Giustinianis Mother Alice Meynell
3525
The Spacious Firmament on High Joseph Addison
3537
Edward Perronet
3543
Christ Our Example in Suffering James Montgomery
3549
Prayer to the Trinity
3557
Nearer Home
3563
Dies Iræ
3569
Urbs Beata Hierusalem
3576
Integer Vitæ Quintus Horatius Flaccus
3578
Des Deutschen Vaterland Ernst Moritz Arndt
3584
Le Roi dYvetot PierreJean de Béranger
3590
INDEX OF AUTHORS
3597
Castara
3619
792
3644
To Amarantha that She would dis
3645
614
3653
INDEX OF FIRST LINES
3655
616
3662
473
3675
Jack and Jill
3676
796
3679
Marys Lamb
3684
Agnes
3689
Sing a Song of Sixpence
3690
799
3693
The Post tha
3696
2382
3709
Unknown
3711
570
3716
Song The years at the spring Robert Browning I 291
3717
Forget not Yet
3718
The Gypsy Girl
3719
A Health
3720
I Love Sixpence
3721
2758
3722
583
3725
The Relapse
3726
Our Sister
3729
Shakespeare Matthew Arnold 3419
3733
i
3734
The Things
3735
Πνευματικά δικαιώματα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Πληροφορίες βιβλιογραφίας