Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

1

PROGRESSIVELY ARRANGED

BY

THE REV. C. A. JONES, M.A.

LATE CHAPLAIN OF ST JOHN'S COLLEGE, CAMBRIDGE,

AND

C. H. H. CHEYNE, M.A.
ST JOHN'S COLLEGE, CAMBRIDGE, AUTHOR OF "AN ELEMENTARY

TREATISE ON THE PLANETARY THEORY" ;

MATHEMATICAL MASTERS OF WESTMINSTER SCHOOL.

Cambridge and London ;
MACMILLAN AND CO.
1865.

2

181.9.2

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »