Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

THE ECONOMIC POSITION

OF THE

BRITISH LABOURER,

Cambridge: PRINTED BY C. J. CLAY, M.A.

AT THE UNIVERSITY PRESS.

OF THE

BRITISH LABOURER.

BY

HENRY FAWCETT, M.P.

FELLOW OF TRINITY HALL, AND PROFESSOR OF POLITICAL ECONOMY

IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE.

Cambridge and London:
MACMILLAN AND CO.

1865.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »