Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

SMITH, ELDER & CO., 15 WATERLOO PLACE.

1874.

LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

[The right of Publishing Translations of Articles in this Magazine is reserved.]

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »