Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

FROM DESIGNS BY JANE E, BENHAM, BIRKET FOSTER, AND JOHN GILBERT

(FIFTH EDITION.)

LONDON:

DAVID BOGUE, 86, FLEET STREET.

MDCCCLIV.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »