Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Tuco

.

د .۷

SYSTEM OF PLEADING:

COMPREHENDING THE MOST

APPROVED PRECEDENTS and FORMS of PRACTICE;

CHIEFLY CONSISTING OF

SUCH AS HAVE NEVER BEFORE BEEN PRINTED:

WITH AN
INDEX to the PRINCIPAL WORK,

INCORPORATING AND MAKING IT A CONTINUATION OF
TOWNSHEND's and CORNWALL's TABLES,

TO THE PRESENT TIME;

AS WELL AS AN

INDEX of REFERENCE to all the ANCIENT and

E MODERN ENTRIES extant.

By JOHN WENTWORTH, Esq.

OF THE INNER TEMPLE, BARRISTER AT LAW.

OF THE INNER TEMPI

BARRISTER AT LAW

-Ne quæ Studio disposta fideli
Intellecta priusquam fint contempla relinquas.

LUCRET.

VOL. III.

CONTAINING
ASSUMPSIT AND COVENANT.

LONDON:
PRINTED FOR G. G. AND J. ROBINSON, Paternoster-Row.

1797.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »