Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 15 - Multiplication is the process of taking one number as many times as there are units in another.
Σελίδα 26 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints — 1 quart (qt...
Σελίδα 28 - TROY WEIGHT. 24 grains (gr.) = 1 pennyweight (pwt.). 20 pennyweights = 1 ounce (oz.). 12 ounces = 1 pound (lb.). 351. Apothecaries' weight is used in mixing medicines and in selling them at retail. APOTHECARIES
Σελίδα 118 - Divide the continued product of the mean effective pressure in pounds per square inch, the length of the stroke in feet,, the area of the piston in square inches, and the number of strokes per minute, by 33,000 ; the result will be the horsepower.
Σελίδα 30 - COUNTING. 12 units or things make 1 dozen. 12 dozen " 1 gross. 12 gross " 1 great gross. 20 units
Σελίδα 33 - Write the remaining numbers in a horizontal line, and divide by any prime number that will exactly divide two or more of them, placing the quotients and the undivided numbers in a line beneath.
Σελίδα 115 - A sphere is a solid bounded by a curved surface, every point of which is equally distant from a point within called the center.
Σελίδα 87 - ... 9,801; with three figures 999, and 999' = 998,001; with four figures 9,999, and 9,999' = 99,980,001, etc. In each of the above it will be noticed that the square of the number contains just twice as many figures as the number. In order to find the square root of a number, the first step is to find how many figures there will be in the root. This is done by pointing off the number into periods of two figures each, beginning at the right.
Σελίδα 19 - The dividend is the number to be divided. The divisor is the number by which we divide.
Σελίδα 26 - SQUARE MEASURE 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet — 1 square yard (sq.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας