Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Mrs. Martha Page.
Mrs. Parsons.
Mrs. Parsons.
Mrs. Elizabeth Parsons.
Mrs. Pennant.
Mrs. Ann Penning.
Mrs. Peyto.
Mrs. Pierpoint.
Mrs. Porton.
Mrs. Pope.
Mr. Edward Price.
Mr. Pufford.
Mrs. Pyke.
Mrs. Pye.
Mrs. Pearce.
Mrs. Philips.
Mrs. Pott:
Mr. Philips.
Mr. Plumbtree.
Rev. Mr. Par.
Rev. Mr. Prescot.
Rev. Dr. Perkins.
Rev. Andrew Pern.
Rev. Mr. Thomas Pickering.
Rev. Mr. John Potter. (Royal Paper.)

William

!

[merged small][ocr errors]

William Raftern, Esq;
James Right, Esq;

Rock, Esq;
Rev. Mr. Rayner.
Rev. Mr. Ramodin.
Rev. Mr. Jof. Read.
Rev. Mr. John Reynolds.
Dr. Roper.
Dr. Rothwell.
Rev. Mr. Royden.
Mrs. Frances Runnington,
George Read, Esq; (Royal Paper.)
John La Roche, Esq; (Royal Paper.)
Mrs. Mary Radclift.
Mr. John Robinson.
Mrs. Rock.
Mr. Peter Roberts.
Mr. Roland Rogers.
Mrs. Rotherham.
Mr. Thomas Radclift.

Hon.

S

Hon. the Lady Shelly.
Lady Sambroke.
George Short, Esq; (Two Sets.)
William Smith, Esq;
Dr. Snape. (Royal Paper.)
Rev. Mr. Moses St. Eloy,
Mrs. Salway.
Mr. Savage.
Mrs. Seymour.
Mrs. Science.
Mr. Jos. Sharrock.
Mr. Shenton.
Mrs. Sheldon.
Mr. Shipton.
Mr. Smith.
Mr. William Snell.
Mr. Richard Spooner.
Mrs. Spriggs.
Mrs. Scrimshire.
Mrs. Stylman.
Mrs. Mary Stracey. (Royal Paper.)

Mrsa

е

[merged small][ocr errors]

Mrs. Stephens.
Rev. Mr. Sandford.
Rev. Mr. Saunders.
Rev. Mr. Silvester.
Rev. Mr. Shute.
Rev. Mr. Stephen Sleech.
Rev. Mr. Shipton.
Rev. Mr. Swallow.
Mr. Pawlet St. John.
Mr. Southernwood, A. M.
Mr. Smith, A, M.
Harry Spenser, Esq;
Mr. Henry Stracey,
Mrs. Stracey.
Mrs. Southam.
Mr. Joshua Savage.
Mr. William Seward.
Mr. Thomas Shipley.
Mr. Simonds.
Mr. Robert Swan.
Rev. Mr. John Sumner.
Rey. Mr. Smalley.

T

Right Hor. Lord Tyrconell. (Roy. Pa.)
Right Hon. Lady Tyrconell. (Roy. Pa.)
John Trevor, Ela;
Thomas Thornhill, Esq;
Rev. Mr. Richard Terrick,
Mrs. Tayler.
Mrs. Ann Thomas.
Mrs. Tucker.
Mrs. Tew. (Two Sets.)
Mrs. Townsend.
Mrs. Ruth Trevor.
Rev. Mr. Trebeck.
Rev. Mr. Tipping. (Two Sets.)
Dr. Joleph Trapp.
Dr. Thomas.
Rev. Mr. Twells.
Sigismund Trafford, Esq;
Thomas Thorpe, Esq;
Mr. Thomas Tooke.
John Harvey Thursby, Esq;
Mr. Robert Tayler.
Mr. Tayler.

© 2

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »