Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Mrs. Trebeck.
Rev. Mr. John Tooke, Sen.
Mr. Thompson.
Mr. Trueman.
- Tothil, E/93

[ocr errors][merged small]

W
Right Hon. Earl of Wilmington. (Royal

Paper.)
Right Hon. Lady Frances Williams.
James Waller, E/9;
Hanbury Williams, Esq;
William Pere Williams, Esq;

Arimine

Arimine Woodhouse, Esq;
Alexander Wilson, Esq;
John Wilson, Esq;
Thomas Wilson, Esq;
Mr. Robert Wilson.
Mr. Wilson.
Mr. Wilson, Birchin-Lane.
Dr. Waterland.
Rev. Mr. Wilton. (Royal Paper.)
Dr. John Wilcox.
Rev. Mr. Wyat.
Mrs. Ward.
Mrs. Wallis.
Mrs. Walker.
Mrs. Ward.
Mr. Ward.
Rev. Mr. Charles Westley.
Mr. Webb.
Mrs. Westbrooke.
Mrs. Welch. (Royal Paper.)
Mr. John White.
Mrs. Whitehead.
Mr. Whitchcote.
Mr. John Whomby.
Mr. Wilkinson.
Miss Williamson

Mrs.

Mrs. Winsmore.
Dr. Warren.
Rev. Mr. John Wells.
Rev. Mr. John West.
Dr. Williams.
Rev. Mr. John Withers.
Rev. Mr. Montague Wood.
Mr. Thomas Wood.
Rev. Mr. Wyllys.
Robert Weston, Elg; .
Captain Robert Winter.
Peter Wyche, Elgi
Mrs. Woodroffe.
Mrs. Wright.
Mr. Thomas Ward,
Mr. Jof. Webbe,
Mr. John West.
Mrs. Lydia Winthrop.
Mr. Edward Winch.
Mr. Wayte.
Mr. Edward Walmlly.

Rev.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »