Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

11806). TWENTY-SIX
SERMONS

Various Subjects,

ON.

IN

[ocr errors]

Two VOLUM E S.

BY
AD A M BATTY, Α. Μ.

Late Rector of S. John's, Clerkenwell,

AND

Lecturer of S. Dunstan's in the West.

LONDON:
Printed by T.W.and Sold by J. PEMBERTON,

in Fleet-street ; F. GYLES, in Holborn ;
W. Innys and R. MANBY, in St. Paul's
Churcb-yard ; and G. STRAHAN, in Gornbill.

M DCC XXXIX.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »