Περιεχόμενα

Preface
ix
University Administrative Officers c 1
2
University Demonstrators 11
11
Preachers before the University 17
17
Lectors c
44
Public Buildings and Institutions
50
University Scholarships c
61
University Prizes
78
Diplomas
98
University Legislation
110
University Representation
117
Affiliation
125
Colleges and Approved Foundation
351
Members of the University who are not on the boards
1019
Girton College
1030
Newnham College
1087

University and College Degree Fees
91
Table of Matriculations 193848 1163

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Πληροφορίες βιβλιογραφίας