Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

HISTORICAL SELECTIONS.

[graphic]

A SERIES OF READINGS

From the Best Authorities

ON ENGLISH AND EUROPEAN HISTORY.

SELECTED AND ARRANGED BY

E. M. SEWELL AND C. M. YONGE.

London:
MACMILLAN AND CO.

1868.

[The right of Translation and Reproduction is reserved.]

23

k
k. 43

R. Clay, Son, and Taylor, Printers,

Bread Street Hill, London.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »